Administration

Läsårsplanering
Internt för lärare
Verksamhet

Inledning

Verksamheten vid Musikhögskolan leds av prefekt och biträdande prefekt.

Den administrativa organisationen består av två utbildningskanslier och Musikhögskolans gemensamma enheter, som i sin tur består av enheterna Bibliotek, Information/Konserter, Ekonomi/Personal/Schemaplandering, Service samt Teknik/IT/Piano.

Ytterligare information

TVÅ UTBILDNINGSKANSLIER

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas kansli 
Musiklärarutbildningens kansli 

MUSIKHÖGSKOLANS GEMENSAMMA ENHETER

Bibliotek 
Information/Konserter
Ekonomi/Personal/Schemaplanering
Service 
Teknik/IT/Piano

För detaljerad information om hur Musikhögskolans administration är organiserad – se nedanstående pdf-dokument: Personalhandboken, Studerandehandboken samt Student´s guide under rubriken "Nedladdningsbara dokument". Dokumenten finns även som trycksaker och kan hämtas i Musikhögskolans entré eller beställas via mejl: info@mhm.lu.se , då man anger sin postadress.

Aktuell läsårsplanering finner du längst ner på denna sida.

Nedladdningsbara dokument


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-06-19

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50