Historik

Malmö Musikkonservatorium som föregångaren till Musikhögskolan hette började sin verksamhet 1907 på initiativ av den italienske flöjtisten Giovanni Tronchi, som även blev skolans förste direktör.

1971 blev skolan en statlig utbildning och bytte då namn till Musikhögskolan i Malmö.

1977 införlivades skolan med Lunds universitet och sedan 1995 utgör Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Konsthögskolan tillsammans Konstnärliga fakulteten i Malmö, ett av nio verksamhetsområden inom Lunds universitet.

Idag har Musikhögskolan professurer i piano, gitarr, violin, violoncell, trumpet, tvärflöjt, orgel, komposition, musikpedagogik, rytmik och musikalisk instudering. Detta innebär att det konstnärliga utvecklingsarbetet, den konstnärliga motsvarigheten till forskning, intar en central plats.

Vid skolan finns omkring 600 studenter och 200 lärare.

I samband med att Musikhögskolan i Malmö fyllde 100 år 2007 publicerades jubiléumsskriften Musikhögskolan i Malmö – hundra år av musikutbildning, författad av Håkan Lundström. Jubileumsboken finns även i engelsk utgåva.

Boken, som är en exposé över skolans första hundra år, handlar bl a om många besjälade människors insatser för att utbilda ungdomar i musik och en ständig strävan mot en allt bättre framtid för musikutbildningen. Hundra år av musikutbildning är på 110 sidor och är rikt illustrerad med foton från olika tidsepoker.

Trycksaken är kostnadsfri och kan beställas via Musikhögskolans reception.


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-01-21

Kontaktinformation

Musikhögskolan i Malmö
Ystadvägen 25
200 41 Malmö

Telefon
040-325450

Fax
040-325460

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50