Körcentrum Syd

I körlivet ryms möjligheter och kraftfält som i andra sammanhang kan vara svåra att förena. För att ta vara på dessa och bana väg för framtida sånglust har utbildningsväsendet, konsertinstitutioner och körlivet i södra Sverige slutit sig samman och bildat Körcentrum Syd. Formellt är Körcentrum Syd en centrumbildning vid Lunds universitet, med ett kansli placerat vid Musikhögskolan i Malmö.

Körcentrum Syd startade i december 2007 och har som mål att i dialog mellan olika aktörer, stärka körlivet nationellt och internationellt genom att samordna och initiera utbildning, konsertproduktioner och forskning.

Körcentrum Syds hemsida 


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-04-10

Kontaktinformation

Lena EkmanFrisk
Producent/Koordinator
Körcentrum Syd

Tel:
+4640325411

E-post:
lena.ekmanfrisk
@korcentrumsyd.lu.se


Johan Antoni
Biträdande producent
Körcentrum Syd

Tel:
+4640325479

E-post:
johan.antoni
@korcentrumsyd.lu.se


Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50