Lokaler / faciliteter

Lokalerna

Musikhögskolan i Malmö erbjuder ett stort antal övningsrum, ensemblerum, studior och konsertsalar. Här hamnar resurserna hos studenter och lärare. Det är där de gör nytta!

Det ryms mycket under vårt tak. Hos oss lever musikens olika genrer och uttryck sida vid sida. På ett sätt kan man säga att vi är många små skolor som samlas under ett namn. Det händer hela tiden saker som får våra studenter att mötas.

Vi vill att skolan ska ge dig möjligheter att utvecklas. Därför har vi öppet nästan jämt, så att du kan komma hit och öva eller träffa andra studenter när det passar dig.

Bland det viktigaste under utbildningen är att spela med andra. Här finns femhundra medmusikanter att spela med!


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-03-05

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50