Nedladdningsbara dokument

Musikhögskolans handböcker
Konstnärliga fakulteten

Med anledning av ändringen  i  högskoleförordningen 1 januari 2011 om korttids- anställning av undervisande lärare måste vi ( endast konstnärliga fakulteten)  använda bifogade arvodesblankett som talar om  att vi tidsbegränsar anställningen enligt 4 kap 10 § i högskoleförordningen.
Klicka på länken till nedladdningsbara blanketter vid Konstnärliga fakulteten, se nedan.

En bit ner på sidan hittar man blanketten ”korttidsanställning – undervisning”, både som PDF och som ifyllbarblankett. Det är viktigt att ni använder den här blanketten. OBS! Släng den gamla blanketten! 

Konstnärliga fakulteten

Personalenheten


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-08-21

Kontaktinformation

Ove Torstensson
Enhetsledare
Information/konserter (Musikhögskolan)

Tel:
+4640325456

E-post:
ove.torstensson@mhm.lu.se

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50