Övningsskolan i sång

Övningsskolan i sång fungerar som en övningsskola för de studenter som går en sångpedagogisk utbildning vid Musikhögskolan. Varje höst i början av september anordnas en provsjungning för dig som vill vara "övningsobjekt" i denna skola. Juryn gör en röstanalys och du blir därefter intervjuad om vilken typ av musik du vill sjunga och lite allmänt om vilket/vilka mål du har med din sång.

Efter provsjungningen väljer sedan musikhögskolans studenter ur sökanderegistret utifrån utbildningsbehov. Eftersom rekryteringsbehovet till sångövningsskolan är beroende av hur många blivande sångpedagoger som just för tillfället är under utbildning, kan inte alla som söker garanteras plats. Har du frågor om sångövningsskolan eller vill anmäla dig gör du det enklast via e-post till Carina Gustin. Din anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress, telefonnummer (även mobil) och födelseår.

OBS! Antalet platser till provsjungningen är begränsat till ca 100. Om fler sökande anmäler sig upprättas en reservlista i den ordning anmälningarna kommer in. Blir du antagen är undervisningen kostnadsfri och den sker på torsdagkvällar på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.

Välkommen med din anmälan!

Sångövningsskolan


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-09-16

Kontaktinformation

Carina Gustin
Biträdande utbildningsledare, VFU-ledare
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)

Tel:
+4640325412

E-post:
carina.gustin@mhm.lu.se

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50