Sir George Martin Music Award

OM PRISET

Sir George Martin Music Award är på 100 000 kr och sponsras av Sparbanken Öresund. Priset kan delas ut till en person som har verkat i Sir George Martins anda som producent, kompositör, arrangör, dirigent eller musiker. Pristagaren ska vara en (eller flera) fysiska personer bosatta i Skåne och/eller ha utfört sin gärning i Skåne. Sir George Martin utnämndes till hedersdoktor vid Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö år 2010.

PRISTAGARE

2014: ALE MÖLLER

2013: PERNILLA ANDERSSON

2012: NILS LANDGREN

2011: CHRISTOFFER LUNDQUIST


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-03-14

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50