Stipendier/scholarships

April 2014

Musikhögskolans stipendier utannonseras här på denna sida. De flesta stipendier söks under våren. Mer information om våra stipendier finner du till vänster. Övriga stipendier anslås på anslagstavlan vid Receptionen.  MHM Scholarhips will be announced here. Most of our scholarships are announced in the spring. More information about our scholarships you find on the left. Info about other scholarships you find on the board outside the reception.

Musikhögskolans stipendier / Malmö Academy of Music scholarships. Onlineansökan /Online application. Ansök före 23 maj / Apply before May 23. Information om stipendierna till vänster. Information about the scholarships on the left

Johannes Johanssons donation till kyrkomusik. Stipendium att söka före 2 maj 2014. Mer info på KMA hemsidan

Dags att söka Kungliga Musikaliska Akademiens Nationella Stipendier. Sista ansökningsdag 6 maj 2014. Information och blanketter: www.musikaliskaakademien.se/stipendier

John Andersson i Anderslöv-stipendierna. OBS! Fortfarande möjigt för gymnasister att anmäla sig.

Blankett för gymnasister

Provspelning JAA för högskolestudenter 22 april efter kallelse.

Beslut om stipendier/Decision about scholarships:

Beslut/decision om KMA lokala stipendier 2013

Beslut/decision om stipendier 2013

Beslut/decision John Anderslöv i Anderslöv stipender 2013

Signe och Edvin Malmqvist stipendier samt tre stipendier ur Ebba och Birgit Janssons fond 2013

De flesta av Musikhögskolans stipendier är endast för registrerade studenter vid Musikhögskolan i Malmö. Men...

Studerade på gymnasiet och andra musikhögskolor kan emellertid söka stipendier från Familjen John Anderssons i Anderslöv stiftelse via oss.

Sökande till Musikhögskolan i Malmö kan också söka stipendier ur Signe och Edvin Malmqvist stipendie-
fond för träblåsare.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-04-07

Kontaktinformation

Lena Arstam
Int koordinator, stipendiehandläggare, sekr i IS
Musikhögskolans gemensamma enheter

Tel:
+4640325467

E-post:
lena.arstam@mhm.lu.se

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50