Strategier och verksamhetsplan 2011-2012

Digital version och trycksak

Dokumentet kan laddas ner som pdf-fil:

Strategier och verksamhetsplan 2011-2012

Publikationen finns även som trycksak och kan beställas genom Musikhögskolans reception.

Förord

Förord

Dokumentet ”Strategier och verksamhetsplan för Musikhögskolan i Malmö 2011-2012” innehåller såväl långsiktiga strategier och övergripande mål för vår skola som mera konkreta planer som ska prioriteras framöver. Det vänder sig i första hand till alla anställda och studenter och ska fungera som en vägledning i arbetet med att utveckla våra utbildningar och vår skola.

Den första versionen av ”Strategier och verksamhetsplan för Musikhögskolan i Malmö 2009” antogs av institutionsstyrelsen 2009-01-28. Inför detta arbete genomfördes ett omfattande förankringsarbete bland personal och studenter med bland annat en webbenkät för att fånga upp olika tankar.  Dokumentet ska regelbundet uppdateras och en avstämning göras av utvecklingen under det gångna året i relation till uppställda mål. Uppföljningen av 2009 års version gjordes våren 2010. Här presenteras nu planen för kommande år. En utgångspunkt i arbetet har varit Lunds universitets strategiska plan och hur dess övergripande visioner och mål kan omsättas och konkretiseras i vår verksamhet. Vi har också till största delen valt att inte ta upp sådant som redan finns formulerat i andra dokument – till exempel i examensordning, utbildningsplaner och kursplaner och olika policyer, planer och riktlinjer som reglerar arbetet vid Lunds universitet.

Institutionsstyrelsen, utbildningsnämnderna och ledningsgruppen har tillsammans med flera enskilda medarbetare varit delaktiga i framtagandet av dokumentet. Därefter beslutades planen av institutions
styrelsen 2010-11-10.

Ann-Charlotte Carlén
Prefekt


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-08-21

Kontaktinformation

Ann-Charlotte Carlén
Rektor och prefekt
Lärare (Musikhögskolan)

Tel:
+4640325473

E-post:
ann-charlotte.carlen@mhm.lu.se

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50