Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten, sektion Musikhögskolan

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet är en sammanslutning av studerande vid Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan. Vid respektive skola finns även en sektion för just den skolans studerande. Studenterna finns representerade i respektive institutionsstyrelse, utbildningsråd samt i Konstnärliga Fakultetsstyrelsen.

Konstnärliga fakultetsstyrelsen är högsta beslutande organ för hela Konstnärliga fakulteten. Studenterna finns även representerade i Lärarförslagsnämnden, som är ett övergripande organ för ovan nämnda skolor när det gäller nyanställning och befordran av lärare.

Kårens uppgift är att främja studenternas inflytande och medbestämmande i alla frågor som berör Konstnärliga fakulteten.

Studentkåren skall gentemot skolans personal, myndigheter, fackliga organisationer representera de studerande samt bevaka deras intressen.

Utbildningsråden för musiklärarutbildningen respektive musiker- och kyrkomusikerutbildningarna är högsta beslutande instans inom respektive utbildning.

Studentkåren är en religiöst och partipoliskt obunden organisation.

För ytterligare information – se studentkårens egen hemsida:

Studentkåren

Studentombudet vid Lunds Universitets Studentkårer


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-02-07

Kontaktinformation

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten, sektion Musikhögskolan
Box 8203
200 41 Malmö
Telefon: 040-325444
Epost:stud@mhm.lu.se 

Rättighetslista för Lunds universitets studenter

STUDENTOMBUDET
vid Lunds Universitets Studentkårer

Läs mer

Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, 200 41 Malmö, Tel +46 (0)40–32 54 50