Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Organisation

Institutionsstyrelse
Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Musikhögskolan med det övergripande ansvaret för verksamheten. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (7 lärare, 2 övriga anställda (TA), tre studeranderepresentanter – varav en doktorand), som utses genom val inom respektive kategori. Prefekten är ordförande i Institutionsstyrelsen.

Utbildningsnämnder
Två utbildningsnämnder är inrättade, utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för ämneslärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling. Varje utbildningsnämnd består av 5 lärarrepresentanter, två gruppsuppleanter samt 2 studeranderepresentanter. Totalt 7 personer. En av ledamöterna är ordförande och väljs ur gruppen.

Ledning
Verksamheten vid Musikhögskolan leds av en prefekt, som har det övergripande lednings- och personalansvaret. Universitetslektor Ann-Charlotte Carlén är utsedd till prefekt vid Musikhögskolan i Malmö för perioden 2015-01-01–2017-12-31.

Administration
Den administrativa organisationen för Musikhögskolan består av ett Prefektkansli, Utbildningskanslier (2 stycken) samt Musikhögskolans Gemensamma enheter, bestående av: Bibliotek, Ekonomi/Personal/Schema, Information/Konserter, Internationalisering/Stipendier, Service och Teknik/IT/Piano.

Utbildningskanslier
Utbildningskansliernas huvuduppgifter består av pedagogisk ledning, planering, utveckling och uppföljning av utbildningarna och de gemensamma enheterna ansvarar för avgränsade verksamhetsområden och beslut inom dessa. Utbildningsledarna Anna Cronberg och Berth Lideberg har det operativa ledningsansvaret för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och detsamma gäller för ämneslärarutbildningen, där utbildningsledarna Lars Andersson och Tommy Lindskog har det operativa ledningsansvaret.

Övriga nämnder
Vid Musikhögskolan finns ett stort antal nämnder som fungerar som planerings- och samordningsorgan. Nämnderna kan också ha en rådgivande och beredande funktion till de två utbildningsnämnderna för ML- respektive MU/KY. Vid musikhögskolan finns anställningsnämnd, biblioteksnämnd, forskarutbildningsnämnd (FUN), Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnd) samt nämnder inom följande ämnesområden: träblås, bleckblås, slagverk, stråk, ensemble- och körledning, gitarr, piano, sång, instudering, orkester, kammarmusik, barockmusik, kyrkomusik och orgel, jazz, rock/pop, folkmusik och världsmusik, gehör, satslära, musik och samhälle, media och studio, komposition, utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik samt rytmik/dramatik/dans.

Lärare ingår som ledamöter i en nämnd inom sitt ämnesområde.  I normalfallet är en studentrepresentant kallad till nämndmötet.

Sidansvarig: