Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Styrelser och nämnder

Musikhögskolans Institutionsstyrelse är högsta beslutade organ och den har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet. Institutionsstyrelsen består av 12 ledamöter (sju lärare inkluderande prefekt, en doktorand, två studerande och två TA-personal) som utses genom val inom respektive kategori. Prefekten är ordförande i Institutionsstyrelsen.

Dessutom finns två utbildningsnämnder inrättade; utbildningsnämnden för musiker- och kyrkomusikerutbildningarna och utbildningsnämnden för ämneslärarutbildning i musik. Utbildningsnämnderna ansvarar och beslutar i frågor om utbildningarnas innehåll, genomförande och utveckling. Vid Musikhögskolan finns ett antal beredande organ som också fungerar som planerings- och samordningsorgan inom olika ämnesområden.

Sidansvarig: