Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildningsnämnd (FUN)

För mandatperioden 1 januari 2015 – 31 december 2017

Vid Musikhögskolan finns en forskarutbildningsnämd (FUN) som fungerar som ett självständigt berednings- och beslutsorgan för forsknings- och forskarutbildningsfrågor i Musikpedagogik och Konstnärlig forskning i musik. Forskarutbildningsnämnden är Musikhögskolans utbildningsnämnd för dessa frågor och placeras i organisationen, i likhet med de två andra utbildningsnämnderna för ML respektive MU/KY, direkt under Institutionsstyrelsen.
Beslut i Institutionsstyrelsen 2015-11-11

Forskarutbildningsnämnden består av ämnesföreträdare/ämnesansvarig (ordförande/vice ordförande), tre lärare/forskare och tre doktorander. Prefekten adjungeras till nämndens sammanträden.

Ledamöterna i nämnden utses av prefekten efter samråd med ordförande/vice ordförande och fastställs av Institutionsstyrelsen för en mandatperiod om tre år. Vid utseende av nämndens ledamöter skall en jämn könsfördelning eftersträvas.

Forskarutbildningsnämnden (FUN) består av

Ordförande: Göran Folkestad, ämnesförträdare Musikpedagogik
Vice ordförande: Karin Johansson, ämnesföreträdare Konstnärlig forskning i musik
Vakant, sekreterare

Ledamöter lärare/handledare
Anna Houmann
Eva Sæther
Stefan Östersjö

Ersättare lärare/handledare
Hans Hellsten
Anders Ljungar-Chapelon
Håkan Lundström

Ledamöter doktorander
Camilla Jonasson
Peter Spissky
Markus Tullberg

Ersättare doktorander
Pia Bygdéus
Bruno Faria
David Johnson
Adriana DiLorenzo Tillberg
Thanh Thuy Nguyen
Francisca Skoogh
Sara Wilén
Sverker Zadig
Katt Hernandez
Halla Stefansdottir

Övriga
Ann-Charlotte Carlén, adjungerad ledamot, prefekt

Sammanträden

Sammanträde 2017-05-10
Protokoll 2017-05-10

Sammanträde 2016-05-11
Protokoll 2016-05-11

Sammanträde 2015-11-18
Protokoll 2015-11-18

Sammanträde 2015-09-23
Protokoll 2015-09-23

Sammanträde 2015-03-25
Protokoll 2015-05-20

Sammanträde 2015-03-25
Protokoll 2015-03-25

Sammanträde 2014-12-10
Protokoll 2014-12-10

Sammanträde 2014-05-07
Protokoll 2014-05-07

Sammanträde 2014-02-26
Protokoll 2014-02-26

Sammanträde 2013-09-25
Protokoll 2013-09-25

Sidansvarig:

Kontakt

Eva Saether

Eva Sæther
Professor i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap
Lärare (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 84
eva.saether [at] mhm.lu.se

Kontakt

Karin Johansson

Karin Johansson
Professor i konstnärlig forskning i musik
+46 (0)40-32 54 17
karin.johansson [at] mhm.lu.se