Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ämneslärarutbildning i musik, Instrumental och Ensemble

Utbildningen är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolans årskurs 1–9. Den ger dig även kompetens för undervisning på kultur- och musikskola. Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen och har en omfattning av 300/330 högskolepoäng (5/5,5 år). Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik.

Utbildningsplan, gemensam för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Ladda ner utbildningsplanen

Utbildningens innehåll

• Ämne 1: musik, 120 högskolepoäng
• Ämne 2: musikfördjupning eller annat skolämne, 90/120 högskolepoäng
• UVK: utbildningsvetenskaplig kärna, 60 högskolepoäng
• VFU: verksamhetsförlagd utbildning: 30 högskolepoäng

Översikt med kurskoder: Instrumental/Ensemble

Kursplaner ämne 1:
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 8
Termin 9
Termin 10

Samlade delkursplaner ämne 1

VFU: styrdokument

Ämne 1: Musik

I lärarutbildningen för gymnasieskolan har du en inriktning på huvudinstrument och ensemble redan från början inom en av följande genreinriktningar: blandade genrer, folk/världsmusik, jazz, klassiskt, pop/rock och singer-songwriter. Du kan även lägga till en särskild ämnesfördjupning inom arrangering/ komposition, körledning eller rytmik.

De ämnen som ingår i ämne 1 förbereder såväl pedagogisk som konstnärlig yrkesverksamhet. Exempel på kurser är:
enskild undervisning i huvudinstrument, gitarr/piano, sång samt egna tillval. Gruppundervisning i elbas och trummor, ensemble, gehör- musik och satslära ingår också. Du studerar körsång/körledning, rytmik och drama, noteditering, inspelnings­teknik, metodiska- och didaktiska kurser samt kurser i musik­historia. Du får också metodiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning riktad mot såväl årskurs 1-6 som årskurs 7-9 i grundskolan. I ämne 1 ingår även två självständiga arbeten om vardera 15 högskolepoäng.

Ämne 2: Musik eller annat skolämne

Väljer du att studera musik som ämne 2 kan du välja bland Estetiska fördjupningskurser (90 hp) vid Musikhögskolan.
Väljer du att läsa ett annat skolämne (90/120 hp) studerar du detta vid Lunds universitet. Aktuella ämneskombinationer höstterminen 2017 är engelska, svenska, historia, moderna språk, matematik, fysik, religion och svenska som 2:a språk.
Ytterligare information: www.uvet.lu.se

Väljer du musik som Ämne 2, läs här:

Beskrivning av Ämne 2 musik

SÖK KURSPLANER HÄR
Instruktion: Klicka på länken "svenska" och sök fram önskad kursplan i listan. Dubbelklicka på kurskoden för att öppna kursplanen i pdf-format.
Namnen på de olika kursplanerna, t ex "LAMF59", finner du i ovanstående pdf-dokumentet "Beskrivning av Ämne 2 musik".

Delkursplaner för Ämne 2 Musik

• Paket Arrangering och komposition
• Paket Digitalt skapande
• Paket Ensemble och ensembleledning
• Paket Ensembleledning och orkesterdirigering
• Paket Huvudinstrument
• Paket Körledning/ kördirigering
• Paket Musikproduktion
• Paket Rytmikpedagogik
• Paket Valbar kurs och projekt

Förkunskaper och behörighet

För antagning till Ämneslärarutbildningen i musik krävs både grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt Områdesbehörighet 6c och godkända antagningsprov. Information om antagningsprov finner du på hemsidan från mitten av december. Mer information om behörighet finner du på www.studera.nu. Ytterligare behörighet kan krävas för ämne 2.

Sidansvarig:

Kontakt

Lars Andersson

Lars Andersson
Utbildningsledare
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 93
lars.andersson [at] mhm.lu.se

 

Tommy Lindskog

Tommy Lindskog
Utbildningsledare
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 99
tommy.lindskog [at] mhm.lu.se

 

Carina Gustin

Carina Gustin
Biträdande utbildningsledare, VFU-ledare
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 12
carina.gustin [at] mhm.lu.se

 

Lena Hallabro

Lena Hallabro
Biträdande utbildningsledare, VFU-ledare
Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 02
lena.hallabro [at] mhm.lu.se