Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Musikdramatik - Sång

KONSTNÄRLIGT MASTERPROGRAM I MUSIK 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Extra provsjungning för manliga sångare till operautbildningen i Malmö

operautbildning
Sebastian Durán, alumn vid Musikhögskolan i Malmö, här i huvudrollen i Malmö Operas uppsättning Don G 2015.

Ansök till det tvååriga Masterprogrammet i Musikdramatik-Sång vid Musikhögskolan i Malmö och Malmö Opera, ett i Sverige unikt program som knyter an till den utbildningstradition som återfinns på de internationella operahusen, där operastudios och elevprogram är en integrerad del av verksamheten.
Musikhögskolan i Malmö erbjuder upp till två studieplatser för manliga rösttyper, med början under hösten 2016. Läs mer om kraven på webbplatsen www.mhm.lu.se eller kontakta projektledare Hedvig Jalhed via epost hedvig.jalhed [at] mhm.lu.se eller + 46 (0) 730-59 59 47.

Programmet kommer endast att vara öppet för sen anmälan för tenorer och barytoner / basar 12–22 april 2016 via antagning.se (den ordinarie ansökningsfasen för alla rösttyper är avslutad). Auditions för dem som gjort en sen anmälan under ovan nämnda period kommer att hållas i Malmö 14–15 maj 2016. Observera att behöriga sökande kommer att erbjudas en studieplats i den ordning i vilken de har anmält sig, så ansök så tidigt som möjligt under perioden 12–22 april för att få bäst möjligheter.

 

En unik operautbildning där du som student kontinuerligt involveras i verksamheten på ett svenskt operahus

Masterprogrammet i Musikdramatik-Sång vid Musikhögskolan i Malmö ges i samarbete med Malmö Opera – ett nära samarbete som idag saknar motsvarighet i Sverige. Den tvååriga operautbildningen knyter an till den utbildningstradition som återfinns på de internationella operahusen, där operastudios och elevprogram är en integrerad del av verksamheten.

Som student får du under hela studietiden undervisning på Musikhögskolan i Malmö, samtidigt som du deltar i projekt och fullskaliga produktioner inför publik på Malmö Opera. Du kommer kontinuerligt att möta gästande coacher, repetitörer, dirigenter och lärare med koppling till aktuell repertoar. Genom att medverka jämsides med professionella artister och via den mentor som följer klassen, får du fördjupade insikter i arbetet på ett professionellt operahus och i sångarens olika arbetsuppgifter och karriärmöjligheter. Din sånglärare väljer du själv i samråd med klassens mentor och utbildningsledningen.

Inom ramen för utbildningen erbjuds studenten regelbunden sångundervisning, interpretation och instudering med pianist på Musikhögskolan i Malmö. Repertoarval och rollstudier anpassas för att ge studenten god förberedelse för praktisk medverkan i både egna studentprojekt och i Malmö Operas ordinarie verksamhet, där studenten involveras både som korist, solist och understudy i aktuella produktioner under studietiden. Kursmoment i scenisk gestaltning, musikhistoria, språkstudier samt branschkunskap tillkommer. Efter genomgången utbildning ska du som student fått möjlighet att tillgodogöra dig musikalisk undervisning på hög nivå, fått fördjupade insikter i arbetet på ett större operahus, omfattande praktisk erfarenhet av sceniska produktioner, samt kompletta rollstudier och provsjungningsrepertoar inom ditt röstfack, för att därigenom vara redo för yrkeslivet som operasångare på en internationell arbetsmarknad.

Sammanfattningsvis ingår följande moment i utbildningen:

•    Individuell sångundervisning
•    Gemensamma sånglektioner
•    Instudering och interpretation
•    Karriärkontorskurser i till exempel frilanskunskap och auditionförberedelse
•    Musikdramatik: Historia och analys
•    Vokalhistorisk utveckling
•    Grundläggande språkstudier
•    Språkcoachning med koppling till aktuell repertoar
•    Scenisk gestaltning
•    Medverkan i operakören på Malmö Opera
•    Solistisk medverkan i Malmö Operas ordinarie repertoar
•    Sceniska studentprojekt

Utbildningen riktar sig till sångare med hög konstnärlig nivå och professionell förmåga. Genom att Musikhögskolan är en del av Lunds universitet, finns här även styrkan i att ha en nära koppling till den konstnärliga fakulteten, där även Teaterhögskolan och Konsthögskolan ingår, samt Inter Arts Center. Detta öppnar för spännande gemensamma projekt och samverkansmöjligheter.

Grundläggande behörighet

Särskilda förkunskapskrav: För programmet krävs särskild behörighet som bedöms genom antagningsprov med krav på mycket hög konstnärlig nivå och professionell förmåga. Efter fullbordad utbildning erhåller studenten konstnärlig masterexamen i musikdramatik-sång.

Utbildningsplan och kursplaner

Ladda ner utbildningsplan för Musikdramatik - Sång - avancerad nivå - master

Sidansvarig:

Kontakt

Berth Lideberg

Berth Lideberg
Utbildningsledare
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas kansli (Musikhögskolan)
+46 (0)40-32 54 68
berth.lideberg [at] mhm.lu.se

Kontaktinformation

Frågor om antagning till Konstnärliga program i musik

E-post
admissions [at] mhm.lu.se