Administrativ personal

A
Lars Andersson, utbildningschef ML
Johan Antoni, projektledare symfoniorkestern
Susanna Antonyi, receptionist
Lena Arstam, internationell koordinator, stipendiehandläggare
Christer Axéll, bibliotekarie

B
Annette Bennvid, ekonom 
Martin Bergström, IT-tekniker

E
Lena Ekman-Frisk, föreståndare Körcentrum Syd
Erik Ekström, servicetekniker
Ola Elleström, utbildningsadministratör MU/KY
Sara Engblom, utbildningsadministratör ML
Magnus Ericsson, biträdande utbildningschef ML

G
Pernilla Grahn, VFU-ledare
Carina Gustin, utbildningssamordnare ML

H
Lena Hallabro, utbildningssamordnare ML
Nina Hansson, kommuniktör 
Mattias Hjorth, utbildningssamordnare,jazz, MU/KY
David Hornwall, konsertproduktion och marknadsföring
Sabina Husberg Götlind, AV-tekniker (vik)
Lars Härstedt Salmonson, utbildningschef MU/KY

J
Birgit Jakobsson, administrativ chef, gemensamma enheter
Alvi Joensen, vik. utbildningssamordnare
Leif Johansson, fotograf och filmare

K
Kent Karlsson, gruppledare teknik och sevice
Paul Karlsson, AV-tekniker (tjänstledig)

L
Rebecka Lassbo, utbildningssamordnare MU/KY
Berth Lideberg, utbildningschef MU/KY
Cristin Lindqvist, schema och personalplanering
Åse Lugnér, bibliotekschef
Per Lundin, servicetekniker

N
Claes-Bertil Nilsson, producent

O
Brian O'Driscoll, servicesamordnare

P
Heléne Persson, ekonomi- och personaladministratör

R
Johan Roslund, IT-tekniker

S
Karin Thoma Savatovic, bibliotekarie
Michael Sellers, IT-samodnare
Linda Stråhle, pianostämmare
Jenny Svensson, personalsamordnare

T
Ove Torstensson, enhetsledare Information/Konserter

V
Maria Videll, producent Körcentrum Syd