Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Administrativ personal

A
Lars Andersson, utbildningschef ML
Johan Antoni, projektledare symfoniorkestern
Susanna Antonyi, receptionist
Lena Arstam, internationell koordinator, stipendiehandläggare
Christer Axéll, bibliotekarie

B
Annette Bennvid, ekonom

E
Erik Ekström, servicetekniker
Ola Elleström, utbildningsadministratör MU/KY
Ulrika Emanuelsson, föreståndare Körcentrum Syd
Sara Engblom, utbildningsadministratör ML
Magnus Ericsson, biträdande utbildningschef ML

G
Pernilla Grahn, VFU-ledare
Carina Gustin, utbildningssamordnare ML

H
Lena Hallabro, utbildningssamordnare ML
Nina Hansson, kommuniktör 
Mattias Hjorth, utbildningschef MU/KY
David Hornwall, konsertproduktion och marknadsföring
Sabina Husberg Götlind, AV-tekniker
Lars Härstedt Salmonson, utbildningschef MU/KY

J
Birgit Jakobsson, administrativ chef, gemensamma enheter
Alvi Joensen, utbildningssamordnare MU/KY
Leif Johansson, fotograf och filmare
Mattias Johansson, IT-tekniker

K
Kent Karlsson, gruppledare teknik och sevice
Paul Karlsson, AV-tekniker (tjänstledig)

L
Rebecka Lassbo, utbildningssamordnare MU/KY
Berth Lideberg, utbildningschef MU/KY
Cristin Lindqvist, schema och personalplanering
Åse Lugnér, bibliotekschef
Thea Lundbäck, schemaläggare
Per Lundin, servicetekniker

N
Claes-Bertil Nilsson, producent

O
Brian O'Driscoll, servicesamordnare

P
Heléne Persson, ekonomi- och personaladministratör

R
Johan Roslund, IT-tekniker

S
Karin Thoma Savatovic, bibliotekarie
Michael Sellers, IT-samodnare
Linda Stråhle, pianostämmare
Jenny Svensson, personalsamordnare

T
Ove Torstensson, enhetsledare Information/Konserter

V
Maria Videll, producent Körcentrum Syd