Ämneslärarutbildning i musik | inriktning gymnasieskolan | instrumental ensemble, folkmusik

Barn- och Ungdomsstämman

Ämneslärarutbildning musik

PROGRAM 300 HÖGSKOLEPOÄNG · 5 ÅR · ÄMNESLÄRAREXAMEN

Utbildningen är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolan, årskurs 1-9. Den ger dig även kompetens för undervisning på kultur- och musikskola.

Folk- och världsmusikinriktningen välkomnar alla former av folkmusik från hela världen. Alla kommer att få möta såväl den nordiska folkmusiken som andra kulturers musiktraditioner. Gästlärare från när och fjärran knyts till undervisningen.

Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen och har en omfattning av 300/ 330 högskolepoäng (5-5,5 år). Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6C/A6C) och godkända lokala prov (spelprov) och godkända musikprov G1, G2, G3. Ytterligare behörighetskrav kan ställas beroende på senare val av andra ämnen (Ämne 2).

Viktiga datum


15/3-15/4 ansökan öppen (antagning.se)

26/4 inloggningsuppgifter till våra digitala system skickas på mejl via den adress du angivit på antagning.se

26/4-18/5 vår lärplattform Canvas är öppen för uppladdning av filmer

18/5 det digitala teoriprovet är öppet i Canvas

vecka 22 besked om godkända/ underkända prov skickas ut

20/6 sista datum för komplettering av gymnasiebetyg eller andra handlingar

9/7 slutligt antagningsbesked skickas ut till den adress du angivit i ansökan

24/7 sista svarsdag

30/7 andra antagningsbeskedet skickas ut

Bilaga till ansökan, KPU

Kontakt

Lena Hallabro
Utbildningskoordinator
+46 40 32 54 02
lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se