Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Högt betyg för Musikhögskolans musiklärarprogram i den nationella utvärderingen

Ämneslärarutbildningen i musik vid Musikhögskolan i Malmö får omdömet "hög kvalitet" i den nationella utvärdering som genomförts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Bedömargruppen pekar särskilt på att studenten erbjuds både djup och bredd i utbildningen genom att bland annat kunna välja bland flera valbara kurser, samt möjligheten att även välja musik som andraämne.
Ensemblelektion grundskolan

UKÄ har sedan hösten 2018 utvärderat kvaliteten på ämneslärarutbildningar, grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Utvärderingen omfattar bild, dans, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap och svenska.

Av de totalt 103 utvärderade utbildningarna vid 27 lärosäten fick bara drygt hälften omdömet hög kvalitet.

Ämneslärarutbildningarna i musik klarar sig överlag bättre än de i övriga ämnen. Sex av åtta lärosäten, däribland Musikhögskolan i Malmö, fick omdömet hög kvalitet för Ämneslärarexamen, musik i gymnasieskolan.

UKÄ:s bedömargrupp kommenterar MHM:s ämneslärarutbildningar bland annat så här:
"Det finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö som inkluderar både forskarutbildning i både musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning. Den professionsinriktade miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av ämneslärarutbildningen i musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan interagera på ett för studenterna gynnsamt vis."

Bedömargruppen konstaterar även att personal verksamma inom UVK-kurserna (Utbildningsvetenskaplig kärna) utgörs av fem lärare, varav fyra har forskarutbildning, vilket säkerställer den vetenskapliga kompetensen.

– Kul att externa bedömare också ser den höga kvaliteten i vår utbildning. Att vi erbjuder studenter möjligheter att både bredda och fördjupa sig i musik genom det stora antalet musikkurser och valbara kurser och vårt unika upplägg där vi har integrerat pedagogik, didaktik och metodik i utbildningen är en viktig del av vår kvalitet. Det innebär att studenterna hela tiden kan prova alla sina musikaliska och pedagogiska färdigheter under hela sin utbildning, säger Lars Andersson, utbildningschef på Musikhögskolan.

I den nationella utvärderingen har bedömningarna genomförts av flera bedömargrupper, totalt 67 personer. Bedömargrupperna består av ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter.

Bedömningarna baseras på självvärderingar som lärosätet skickar in till UKÄ, studenternas examensarbeten från det senaste året, intervjuer med lärosätet och med studenter, samt statistik över hur många studenter som hoppar av utbildningen.

Senaste nyheter

2020-04-09

Brita är folkmusikens Queen B

Brita är folkmusikens Queen B
2020-03-27

"Unusual sounds in complex contexts"

"Unusual sounds in complex contexts"
2020-03-20

Röster om undervisning på distans ...

Röster om undervisning på distans ...
2020-03-18

Två av våra masterstuderande tilldelas Aurora Lillieros-stipedier

Två av våra masterstuderande tilldelas Aurora Lillieros-stipedier
2020-03-12

Fritiof komponerar för musikfestival i USA

Fritiof komponerar för musikfestival i USA