Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Musikhögskolan får omdömet "hög kvalitet" för utbildning på forskarnivå i musik

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell utvärdering av utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen/konstnärlig licentiat- och doktorsexamen på forskarnivå inom musik.
Forskning

Det är med stor tillfredsställelse Musikhögskolan konstaterar att UKÄ beslutat ge den konstnärliga forskarutbildningen i musik – Konstnärlig licentiat- och doktorsexamen – omdömet "hög kvalitet".

Beslutet avslutas med orden:

"Programmet ger tillräcklig bredd för att göra det möjligt för doktorander att förbereda sig för både en akademisk karriär och en karriär utanför akademin. Det framgick av självutvärderingen att högskolan ser flera alternativ för doktorandernas arbetsliv efter att de har examinerats. Det faktum att doktorander oftast är erfarna professionella yrkesutövare ses av bedömmargruppen både som en tillgång och som en förutsättning för en framgångsrik doktorandutbildning."

Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ respektive utbildning det samlade omdömet "hög kvalitet" eller "ifrågasatt kvalitet". Det samlade omdömet "ifrågasatt kvalitet" innebär att UKÄ ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen/konstnärlig licentiat- och doktorsexamen inom forskarutbildningsämnet och att UKÄ efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillstånd att utfärda dessa examina bör dras in.

Läs beslutet i sin helhet

Senaste nyheter

2019-06-20

Sven Kristersson tilldelas Birger Sjöberg-medaljen

Sven Kristersson tilldelas Birger Sjöberg-medaljen
2019-06-12

Håkan Rydin får utmärkelse

Håkan Rydin får utmärkelse
2019-05-23

24 timmar på ett stygn – en tidlös musikal | Musikhögskolan

24 timmar på ett stygn – en tidlös musikal | Musikhögskolan
2019-05-06

Musikhögskolan står som värd för internationella EAS-konferensen, 15–18 maj

Musikhögskolan står som värd för internationella EAS-konferensen, 15–18 maj
2019-04-05

Musikhögskolan gör satsningar på ökad jämställdhet och likabehandling

Musikhögskolan gör satsningar på ökad jämställdhet och likabehandling