Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Musikhögskolan får ordförandepost i det europeiska samarbetet

Grattis Lars Andersson som utsetts till ny ordförande för AEC´s* Pop o Jazzplattform 2017-2020!
Lars Andersson

Vad innebär detta för dig?
– Det innebär att jag kommer att ansvara för styrgruppen för AEC´s arbete med pop och jazzutbildningar i Europa. Vår primära uppgift är att organisera en årlig konferens, vilken vi precis avslutade på Trinity Laban i London, och att bistå AEC i arbetet med att värna musikutbildning i Europa.

Vad innebär det att bistå AEC i detta arbete?
– PJP har de senaste tre åren bidragit till AEC´s arbete med sitt projekt ”Full Score”. Förutom den årliga konferensen så har vi producerat flera bulletiner, där vi fokuserat på frågor om publikengagemang, mångfald, identitet och personlighet i våra musikutbildningar. Vi har också samarbetat med flera externa partners t ex EMC ( European Music Council) och IASJ (International Association for Schools of Jazz) för att driva olika frågor. Genom detta arbete bidrar vi till kunskapsutveckling som kan spridas inom hela AEC.

Hur var årets konferens i London?
– Det var en stor succé. Vi hade rekordmånga deltagare, över 170 delegater, vilket var en ökning med nästan 50 % från förra året i Rotterdam. Det var väldigt bra föreläsare och bra ämnen som diskuterades bl a en lite provocerande öppningstalare, Dominic Murcott, som pratade om Art Music. Man kan hitta videon på Youtube eller på AEC´s hemsida. Övriga ämnen inkluderade genusperspektiv i utbildning, digitala verktyg, mångkultur och community music som bl a Trinity Laban arbetar aktivt med. Vi hade också två jazzstudenter från Musikhögskolan i Malmö, som deltog i en projektvecka och konferensen.

Hur ser framtiden ut?
– Det blir spännande att se hur vi kan arbeta tillsammans med AEC för att utveckla olika områden inom högre musikutbildning. Jag tror att det finns mycket att vinna på att arbeta över genregränserna och att lära av varandra. Jag menar att många av utvecklingsområdena som vi diskuterat i vårt strategiska arbete på Musikhögskolan, såsom utbildning i fas med yrkeslivet, att synliggöra MHM och att utveckla kvaliteten i utbildningarna är inte begränsat till speciella genrer. I London samtalade jag mycket med Eirik Birkeland från Oslo, som är ny president för hela AEC, om olika möjligheter för att samarbeta över de klassiska genregränserna.

OVE TORSTENSSON

* AEC = Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen

 

Senaste artiklar

2018-02-16
Connect 2018 – festival för nutida musik
Connect 2018 – festival för nutida musik
2018-02-07
Rolf Martinsson och Dan-Olof Stenlund tilldelas Litteris et artibus
Rolf Martinsson och Dan-Olof Stenlund tilldelas Litteris et artibus
2018-01-25
Ilpha Kozhabekova belönas med pianostipendium
Ilpha Kozhabekova belönas med pianostipendium
2018-01-12
Internationella studenter finner varandra i musiken
Internationella studenter finner varandra i musiken
2018-01-10
KMA-stipendier till Musikhögskolans studenter
KMA-stipendier till Musikhögskolans studenter