Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sara Wilén – nybliven filosofie doktor i konstnärlig forskning i musik

Sara Wilén, doktor på konstnärlig grund vid Musikhögskolan i Malmö, disputerade den 2 oktober på sin avhandling "Singing in Action - An inquiry into the creative working processes and practices of classical and contemporary vocal improvisation".
disputation
Foto: Kristofer Langerbeck

Improvisation i opera och klassisk sång. Om det handlar sångaren Sara Wiléns forskning vid Musikhögskolan i Malmö som har resulterat i att hon i början av oktober blev filosofie doktor i konstnärlig forskning i musik.

I opera och klassisk musik är improvisation ovanligt, då klassisk musik oftast framförs efter noter. I sin forskning har Sara Wilén undersökt hur hon och andra sångare och musiker kan vända på förväntningarna om vad klassisk musik och opera kan vara, och hur publikens roll kan se ut. Genom konstnärligt arbete i olika ensembler som Impromans och Operaimprovisatörerna och i andra projekt har hon studerat hur samspelsprocesserna i vokal konsert- och operaimprovisation går till, och hur improvisation kan användas som konstnärligt och kritiskt redskap för klassiska sångare. En viktig del av arbetet har därför också handlat om att utveckla metoder för improvisationsanalys, och hur man genom olika medier, som liveföreställningar, skriven text, video och bilder kan beforska, utveckla och förmedla insikter om dessa kreativa processer.

Medverkande | Operaimprovisatörerna, Musikhögskolans sångklass, Jonatan Sersam (piano)
Tonsättare | Ulrika Emanuelsson
Idé och utformning | Mette af Klint, Sara Wilén, Operaimprovisatörerna
Producent | Mette af Klint
Ljus | Kristofer Langerbeck

Sedan 2009 har Sara Wilén varit anställd som doktorand vid Musikhögskolan i Malmö. Hon har presenterat sitt arbete i både ord och ton vid konferenser och andra evenemang i till exempel Belgrad, Montreal, Lyon, London, Maynooth, Helsingfors och runtom i Sverige. Under doktorandtiden har hon även verkat som lärare och workshopledare i operaimprovisation i Sverige, Köpenhamn, Helsingfors och Montreal.

I samband med disputationen gav Sara Wilén tillsammans med Operaimprovisatörerna föreställningen Gravity of Life, en delvis improviserad, delvis nyskriven kammaropera, på Barnens scen i Malmö. Medverkade gjorde förutom Operaimprovisatörerna, Musikhögskolans sångklass och pianisten Jonatan Sersam. 

improvisationsopera
Gravity of Life | Foto: Marthe Veian

Nu när doktorshatten kommit på plats ska Sara Wilén härnäst till Umeå tillsammans med Operaimprovisatörerna för att delta i Föreningen Sveriges Körledares körledarkonvent med ett operaprojekt som genomförs i samarbete med Norrlandsoperan. Därefter väntar en forskningspresentation på Nordplus Forum 2017 på Inter Arts Center tillsammans med Musikhögskolans sångklass. Senare i höst följer urpremiären av Operaimprovisatörernas nya Mozartföreställning för barn, med både nykomponerad och improviserad musik.


Fakta
Avhandlingen "Singing in Action - An inquiry into the creative working processes and practices of classical and contemporary vocal improvisation" lades fram måndagen den 2 oktober. Opponent var professor emeritus John Potter, University of York. Sara Wiléns handledare har varit Karin Johansson, Stefan Östersjö och Henrik Frisk.

Ladda ner hela avhandlingen här
Se även www.singinginaction.com

 

Senaste artiklar

2017-12-05
Pianisten och pianopedagogen Marianne Jacobs prisad för framgångsrikt yrkesliv
Pianisten och pianopedagogen Marianne Jacobs prisad för framgångsrikt yrkesliv
2017-11-29
Marianne Jacobs och Britta Johansson prisade
Marianne Jacobs och Britta Johansson prisade
2017-11-24
Saana Kähkönen tilldelas stipendium
Saana Kähkönen tilldelas stipendium
2017-11-21
Unga tankar om musik - Navigation i det fria musiklivet
Unga tankar om musik - Navigation i det fria musiklivet
2017-11-17
Studentporträttet: Sonja Spisska Enebjörn
Studentporträttet: Sonja Spisska Enebjörn