Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Två nya doktorander inom skolforskning

Den musikpedagogiska forskningsavdelningen vid Musikhögskolan välkomnar till hösten två nya doktorander, Ida Knutsson och Johanna Antonsson.
Nya doktorander
Ida Knutsson och Johanna Antonsson

De båda kommer att arbeta inom forskningsprofilen praktiknära skolforskning, med demokrati- och värdegrundsfrågor respektive likvärdighet i betygsättning. Därtill kommer de framöver att ha utbyte med doktorander vid Göteborgs universitet i form av gemensam introduktion och därefter seminarier. 

-Vi ser fram emot att utveckla området praktiknära skolforskning och att bygga en stabil och inspirerande forskningsmiljö för de nya doktoranderna, både vid Högskolan för scen och musik i Göteborg och Musikhögskolan i Malmö, säger professor i musikpedagogik Eva Saether.
 

Syftet med Ida Knutssons avhandlingsprojekt är att undersöka gruppundervisning i kulturskolan med fokus på vilka verktyg musiklärare använder för att stärka det demokratiska arbetet inom kulturskolans instrumentala gruppundervisning. I fokus för studien står den ”balansakt” mellan sociala och musikaliska mål som musiklärare måste hantera och hur detta yttrar sig i gruppundervisning i musik.

Johanna Antonssons avhandlingsarbete syftar till att undersöka vilka ställningstaganden och överväganden som verksamma musiklärare gör när de gör bedömningar i sitt ämne och när de betygsätter sina elever. Syftet är att visa på musiklärares komplexa uppdrag som betygsättare samt att bidra till att öka likvärdigheten i musikämnets betygsättning.

 


Mer info:

Antagningsnämnden har i sin bedömning utgått från de skisserade projektens bidrag till det musikpedagogiska fältet, dess fokus på barns och ungdomars lärande i skola, samt de sökandes uppvisade kvalitet i tidigare arbeten.

Tillsammans med Lina Van Dooren som påbörjade sin doktorandtjänst i våras (forskarskolan Agenda 2030), har Musikhögskolan nu tre nya doktorander. Dessa tre kommer att bilda en forskargemenskap med nyantagna doktorander i musikpedagogik vid Göteborgs universitet och gå gemensamma obligatoriska kurser. Höstens introduktionskurs anordnas delvis via Zoom och delvis genom internat och seminarier i Malmö respektive Göteborg.

Senaste nyheter

2020-07-01

Ny professor i komposition

Ny professor i komposition
2020-06-17

Om Covid-19 och vår undervisning på distans

Om Covid-19 och vår undervisning på distans
2020-06-15

Två nya doktorander inom skolforskning

Två nya doktorander inom skolforskning
2020-06-09

Forskning kring den svenska kulturskolan i förändring

Forskning kring den svenska kulturskolan i förändring
2020-05-15

Det som ligger under huven hos musiker

Det som ligger under huven hos musiker