Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Valberedningens förslag till prefekt och nya ledamöter i institutionsstyrelse och utbildningsnämnder 2018–2020

Just nu pågår val till institutionsstyrelse och utbildningsnämnder vid Musiklärarutbildningen och Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen för mandatperioden 1 januari 2018 till 31 december 2020. Anställda vid institutionen lämnar förslag till utseende av prefekt och ställföreträdande prefekt. Prefekt är ordförande i institutionsstyrelsen. Efter förrättat val bland institutionens röstberättigade lämnas förslaget vidare till dekan, som därefter utser prefekt och ställföreträdande prefekt.
Lotta   Carlen
Universitetslektor Ann-Charlotte Carlén föreslås av valberedningen till fortsatt förordnande som prefekt vid Musikhögskolan i Malmö för mandatperioden 2018–2020.

Valberedningens uppdrag
Musikhögskolans valberedning har till uppgift att lämna förslag till

  1. Prefekt och ställföreträdande prefekt
  2. Ledamöter och suppleanter till Musikhögskolans institutionsstyrelse
  3. Ledamöter och suppleanter till Musikhögskolans utbildningsnämnd (UN) för Musiklärarutbildningen
  4. Ledamöter och suppleanter till Musikhögskolans utbildningsnämnd (UN) för Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen.

Valen till Utbildningsnämnderna förrättas i separata val.

Forskarutbildningsnämnd (FUN) utses av prefekt och fastställs av institutionsstyrelsen för en mandatperiod om tre år.

Valberedningen lämnar följande förslag:
Prefekt – Ann-Charlotte Carlén, universitetslektor
Ställföreträdande prefekt – Karin Johansson, professor

Ordinarie ledamöter i institutionsstyrelsen
Conny Antonov – lärare MU/KY
Maria Becker Gruvstedt – lärare ML
Lena Ekman Frisk – lärare ML
Björn-Tryggve Johansson – lärare MU/KY
Karin Johansson – lärare MU/KY
Magnus Lindén – lärare MU/KY
Malin Kurtz – övriga anställda
Åse Lugnér – övriga anställda

Gruppsuppleanter för lärare
Mats Edén – lärare ML
Anders Hallbäck – lärare ML
Hans Hellsten – lärare MU/KY

Suppleant för övriga anställda
Mikael Olofsson

Valet genomförs 9–29 oktober. Sammanräkning och granskning av inkomna röster görs vid offentlig sammanräkning i X209 tisdag 31 oktober kl. 10.00.
_________________________________________________

Valberedningen lämnar följande förslag till ledamöter i Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen:

Ordinarie ledamöter
Joakim Barfalk
Erik Berndalen
Mattias Frisk
Anna Houmann
Elisabeth Melander

Gruppsuppleanter
Håkan Andersson
Pär Moberg

Valet genomförs 9–29 oktober. Sammanräkning och granskning av inkomna röster görs vid offentlig sammanräkning i X209 tisdag 31 oktober kl. 10.30.
__________________________________________________

Valberedningen lämnar följande förslag till ledamöter i Utbildningsnämnden för Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna:

Ordinarie ledamöter
Daniel Hjorth
Mattias Hjorth
Ann-Sofi Härstedt
Eva Lundgren
Samuli Örnströmer

Gruppsuppleanter
Lennart Gruvstedt
Anders Johnsson

Valet genomförs 9–29 oktober. Sammanräkning och granskning av inkomna röster görs vid offentlig sammanräkning i X209 tisdag 31 oktober kl. 10.30.

OVE TORSTENSSON

Senaste artiklar

2017-12-05
Pianisten och pianopedagogen Marianne Jacobs prisad för framgångsrikt yrkesliv
Pianisten och pianopedagogen Marianne Jacobs prisad för framgångsrikt yrkesliv
2017-11-29
Marianne Jacobs och Britta Johansson prisade
Marianne Jacobs och Britta Johansson prisade
2017-11-24
Saana Kähkönen tilldelas stipendium
Saana Kähkönen tilldelas stipendium
2017-11-21
Unga tankar om musik - Navigation i det fria musiklivet
Unga tankar om musik - Navigation i det fria musiklivet
2017-11-17
Studentporträttet: Sonja Spisska Enebjörn
Studentporträttet: Sonja Spisska Enebjörn