Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Det har varit mycket intensivt men också väldigt roligt"

Karin Johansson

Prof. Karin Johansson har arbetat som prefekt vid Musikhögskolan sedan i mitten av maj månad. Vilka frågor ser hon som särskilt prioriterade så här i slutet av ett läsår, där vi redan blickar fram emot en ny hösttermin förhoppningsvis utan coronarestriktioner.

Hur har första veckan som prefekt varit?
– Under första veckan som prefekt har jag deltagit i många möten av olika slag – de flesta är ju fortfarande på zoom, men jag har också varit på Musikhögskolan och bland annat spelat in talet som kommer att sändas vid våravslutningen 4 juni kl 15.00.
– Det har varit mycket intensivt men också väldigt roligt. Jag känner ju verksamheten vid Musikhögskolan och har varit här länge, men det finns också mycket jag inte vet och områden som jag inte känner till så väl!

Vilka frågor kommer du arbeta med under den närmaste framtiden?
– Nummer ett är förstås alltid den reguljära verksamheten, som fortfarande är påverkad av coronapandemin men, där ljus i tunneln börjar skönjas.

– Musikhögskolan är tillsammans med Teaterhögskolan och Konsthögskolan inne i en intensiv förstudiefas kring den framtida samlokaliseringen, och den kommer jag och alla vid MHM att vara mycket engagerade i. Vi kommer också att arbeta vidare med uppföljningen av arbetsmiljöutredningen.

– Musikhögskolans uppgift är att utbilda nästa generations musiker, musiklärare och kyrkomusiker samt bedriva forskning som både är relevant för grundutbildningen och att undersöka nya områden.
Musikhögskolans personal och lärare med den ovärderliga kompetens och erfarenhet de besitter är den viktigaste grunden i detta arbete för alla studenter som kommer hit. Efter en lång och arbetsam coronaperiod och ett turbulent år tror jag att alla behöver arbetsro, men också uppmuntran och delande av erfarenheter. Jag vill arbeta för att åstadkomma detta. Förhoppningsvis kan vi ta med oss de erfarenheter och den både tekniska och konstnärliga kompetensutveckling som skett under denna ovanliga period in i framtiden.

– Sommaren närmar sig och så småningom ett nytt läsår med introduktionsveckan i augusti, då alla nya studenter välkomnas till Musikhögskolan. Jag var själv student på MHM under 1980- och 1990-talen, och kommer ihåg vilken förväntan jag kände varje höst då allt skulle börja på nytt. Nu ser vi fram emot att konsertverksamheten ska kunna starta igen och undervisningen återgå till ”normalläge” efter coronapandemin – och att det förhoppningsvis också kan bli en nystart för hela musik- och kulturlivet.

Vad betyder Musikhögskolan i Malmö för dig?
– Jag har varit både student, lärare och forskare på Musikhögskolan genom åren.
Som student erfor jag betydelsen av goda lärare, tid för övning och fördjupning, samspel med seniorer och jämnåriga, reflektion över den professionella rollen som musiker, musiklärare och organist…allt detta är avgörande för att utveckla en musikalisk profil och identitet som håller för arbetslivets krav och livslångt lärande.
– Som lärare och forskare har jag fått möjlighet att i perioder fördjupa mig i pedagogiska och konstnärliga frågor, vilket varit fruktbart både för mig som musiker och som lärare.  
– Jag känner stor tacksamhet över detta, och hoppas kunna bidra till upprätthållande av Musikhögskolans verksamhet och dess fortsatta utveckling.