Nytt projekt om makt inom högre musikutbildning

pop & rock

Musikhögskolan kommer under de tre kommande åren att delta i ett projekt om maktrelationer inom högre musikutbildning.

Projektet organiseras av AEC för att på övergripande nivå, bidra till ökad kunskap och medvetenhet i frågor om maktrelationer. Musikhögskolan i Malmö är en av nio europeiska musikhögskolor som valts ut som deltagare. Karin Johansson, professor i konstnärlig forskning, är en av de som har arbetat med projektansökan -

Vilka tankar har du om projektet?

- PRiHME, som projektet förkortas, kommer att ge en unik möjlighet till fördjupning, gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte kring maktrelationer. Maktrelationer inom enskild instrumentalundervisning diskuteras numera relativt ofta, men flera intressanta och angelägna områden är inte så belysta, såsom konstnärlig kvalitet, musikalisk repertoar, uppförandepraxis, interpretationsfrågor och hierarkier inom musiklivet. 

Hur kommer man som medarbetare eller student att märka av vårt deltagande i projektet?

- Varje institution representeras i projektet. Huvudaktiviteten är dock de fyra stora konferenser som äger rum under treårsperioden, dit varje musikhögskola skickar sex deltagare - både lärare, studenter och personer ur ledningen. Dessa konferenser kommer att fungera som laboratorier för att utforska attityder, innovativa metoder och framtida utvecklingsmöjligheter. De medverkande beskrivs därför i ansökan som ”förändringsagenter” (’change agents’), och processen är förstås tänkt att pågå på lokal nivå även mellan mötena. 

 

Mer info:

Projektet Power Relations in Higher Music Education (PrihME), är ett treårigt AEC-projekt som startar ht 2020 med finansiering av EU-programmet Erasmus+. Från Musikhögskolan i Malmö kommer Karin Johansson, Eva Sæther och Lars Härstedt Salmonson inledningsvis att delta. 

Följande huvudfrågor har identifierats:
1. Maktmissbruk i högre musikutbildning,
2. Maktfrågors relevans för pedagogik och undervisning,
3. Maktförhållandens roll i och inverkan på högre musikutbildning,
4. Främjande av god kommunikation mellan alla aktörer inom högre musikutbildning.

Medverkande institutioner är:
1. Royal Irish Academy of Music, Dublin, Ireland (applicant)
2. Popakademie Baden-Württemberg Mannheim, Germany
3. University of Music and Performing Arts Graz, Austria
4. Association of European Conservatoires (project manager)
5. Musikene San Sebastian, Spain
6. Saint Louis College of Music, Italy
7. Academy of Music Zagreb, Croatia
8. Kharkiv National University of Arts, Ukraine
9. Academy of Music Krakow, Poland
10. Malmö Academy of Music, Sweden