Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att utveckla skolan

LAMP73

Kursens utgångspunkt är IDEAL-skolan. "Hur skapar man en ideal skola?" är drivkraften för kursens riktning. Det innebär att studenternas behov, frågeställningar, nyfikenhet, problem och lösningar påverkar och utvecklar innehållet på lektionerna. I den avslutande kursen i lärarutbildningen i musik används problem baserat lärande (PBL). Kursen knyter an till tidigare kurser i lärarutbildningen. I samband med kursen förekommer seminarier och föreläsningar som studenterna planerar tillsammans med kursansvariga lärare. Förutom inspiration innehåller föreläsningarna många av de perspektiv och infallsvinklar som studenterna kan tänkas behöva i arbetet med att skapa sina IDEAL-skolor. I kursen skapar studenterna i mer part sin egen litteraturlista utifrån de obligatoriska delar som ska finnas med i varje Ideal-skola samt utifrån den specifika inriktning som de väljer att skolan ska ha när det gäller ideologi, pedagogik, metoder etc.  Det här kan vara både litteratur som ni tidigare har läst i utbildningen men också "ny" litteratur som ni behöver komplettera era ideologiska perspektiv med. Till er hjälp har UVK-trädet (den här webbplattformen) från vilken ni når samtliga UVK-kurser som har ingått i er utbildning. Längs med kursen fylls litteraturlistan på gemensamt genom ett kollaborativt lärande.

I den här  kursen samarbetar  studenterna också med lärarutbildningar vid Hong Kong University och University of Auckland på Nya Zeeland. Vi kommer utbyta Skype-föreläsningar och studenterna utbyter tankar och idéer längs med vägen. Arbetet i kursen kommer sker  inledningsvis i samband med en projektvecka och därefter löpande i några veckor.  Lektionerna innehåller seminarier, föreläsningar och eget arbete i teamet. Teamen utformas i samband med projektveckan. Varje team får i uppdrag att utarbeta och utforma sin IDEAL-skola. Varje team presenterar sin IDEAL-skola på en webbsida, en sk Google-site. Kursen avslutas med ett kamratlärande i form av peer-review vid en opponering. Slutligen lämnas den bearbetade idealskolan in för slutlig examination tillsammans med en loggbok som teamet för över processen.

 

Tillbaka

Kurskod: LAMP73
Högskolepoäng: 10hp
Termin: VT21

Lärare: Anna Houmann, Lina van Dooren

Kursplan
Canvas
UVK-arkiv

Delkurser:
Att utveckla skolan, ideologi och handlingsutrymme, 10hp