Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barn och ungdomars lärande och samspel i grupp

LAMB43

Kursen Barn och ungdomars lärande och samspel i grupp fokuserar på ledarskapets betydelse för det sociala samspelet mellan människor i olika sammanhang. Kursen tar upp frågor om lärande i relation till sociala och kulturella faktorer. Dessutom relateras begreppen utveckling och lärande till undervisningspraktiken med fokus på barns och ungdomars lärande och samspel i grupp i musikundervisningen. Kursen behandlar även ämnen som syftar på att stärka studentens relationskompetens, till exempel gruppdynamik, konflikthantering och hur man utvecklar och förbättrar sin kommunikation.  Därtill ges studenten kunskaper i utvecklingspsykologi, elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling, gruppsykologi, kommunikation, ledarskap, härskarteknik och konflikthantering genom litteratur, diskussioner, gruppdynamiska övningar, experiment, reflektion och innovation. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, övningar och arbete, både individuellt och i grupp. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande tillsammans med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Examinationen består, dels av en coachinguppgift som innebär att studenten enskilt coachar någon annan. Vid varje coachingtillfälle för studenten loggbok och beskriver hur samtalet upplevdes, vad de lärde sig och vad de vill utveckla vid nästa tillfälle. De mål som utövaren sätter upp utvärderas vid det sista coachingtillfället. Loggboken och utvärderingen av processen lämnas in i slutet av kursen och examineras. Presentationsuppgiften examineras genom att studenterna, baserat på enskilt arbete, i grupp redovisar litteratur för varandra med hjälp av ett digitalt verktyg. Studenterna leder även gruppdiskussioner och letar, samlar och sammanställer "bevis" på att de kan finna de teoretiska begrepp som litteraturen beskriver inom varje tema i kursen samt i deras samtid i form av bilder, filmer, inspelningar och observationer. Presentationerna, diskussionsfrågorna och bevisen, det vill säga visualiseringarna/audiseringarna, samlas i en digital portfölj/hemsida och examineras avslutningsvis i sin helhet. Av portföljen/hemsidan ska studentens lärande framgå utifrån kursens olika teman med hjälp av bild, ljud och text.

Den slutliga examinationen av kursen sker i två delar; dels genom en enskild skriftlig tentamen på kurslitteraturen genom en casebeskrivning, dels genom en praktisk grupptentamen/rollspel. I bägge delarna förväntas studenten redovisa kursens innehåll genom två till tre cases.

Tillbaka

 

Kurskod: LAMB43
Högskolepoäng: 7,5hp
Termin: VT22


Lärare: Ewa Wictor

Kursplan PDF 269 kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 473 kB, nytt fönster)
Canvas
UVK-Arkiv


Delkurser: Barn och ungdomars samspel och lärande i grupp, 7,5hp

Kurskod: LAMB43
Högskolepoäng: 7,5hp
Termin: VT21


Lärare: Anna HoumannCamilla Löf

Kursplan (PDF 269 kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 149 kB, nytt fönster)
Canvas
UVK-Arkiv


Delkurser: Barn och ungdomars samspel och lärande i grupp, 7,5hp