Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bedömning och betygsättning, KPU

I kursen "Bedömning och betygssättning" studeras bedömning och betygssättning utifrån ett vetenskapligt och praktikerorienterat förhållningssätt. Kursen behandlar lärares formella bedömningsuppdrag, så som det formuleras i aktuella styrdokument, och vad det uppdraget innebär i yrkespraktiken. I kursen studeras grundläggande teorier om mätning och kunskapsbedömning. Dessa teorier används primärt för att förstå de utmaningar en lärare ställs inför när det gäller att vid bedömning och betygssättning vara rättvis, saklig och allsidig, bl a med avseende på elevers klass, genus och etnicitet. Kursen belyser och problematiserar kunskapsbedömningars skilda funktioner, betydelser och konsekvenser för undervisning och lärande. 

En del i kursen fokuserar klassrumsbedömningar, men även nationella prov och internationella kunskapsmätningar uppmärksammas. En annan del i kursen rör bedömningar med olika syften, samt insamling och värdering av varierande typer av bedömningsunderlag. Även återkoppling och bedömning som pedagogiskt redskap utgör ett innehåll. Kursen består i huvudsak av fyra delområden: 

  • Bedömning inom grund- och gymnasieskolan - direktiv, forskning och undervisning
  • Saklig, allsidig, likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • Kunskapsbedömningars syften och användning av olika bedömningsmetoder
  • Dokumentation och kommunikation av elevers kunskapsutveckling

 

Tillbaka

Kurskod: LIMP34
Högskolepoäng: 11,5hp
Termin: HT21

Lärare:
Johanna Antonsson

Kursplan
Litteraturlista
Canvas
UVK-Arkiv

Delkurser:
Bedömning och betygssättning, 7,5hp
Forskningens kreativa genvägar, 4hp