Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behörigheter och urval

Fristående kurser

Grundläggande behörighet är ett minimikrav för att kunna bli antagen till all högskoleutbildning. Notera att du måste bifoga handlingar som styrker såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet för högskolestudier till din ansökan.

Särskild behörighet

Musikhögskolan använder sig av särskild behörighet samt alternativt urval till en del kurser. Vill du veta mer kan du ta kontakt med kursansvarig, kontaktuppgifter finner du i kursbeskrivningen på antagning.se alternativt i Musikhögskolans lokala katalog.

Till flera av kurserna utgörs den särskilda behörigheten av akademiska poäng i en grundkurs alternativt en examen. Exakt vilka särskilda förkunskaper som krävs för respektive utbildning framgår av kursbeskrivningen på antagning.se där du gör din anmälan. Där hittar du även en länk till aktuell kursplan där det står beskrivet kursens mål, syfte, genomförande samt examinationsform.

Exempel på särskild behörighet kan vara följande:

  • Antagningsprov/provspelning
  • Arbetsprover/inlämningsarbete
  • Provsjungning
  • Spelprov

Urval

När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar. Alla sökande i en urvalsgrupp rangordnas. De som inte kan antas i urvalet får ett reservplatsnummer. Till majoriteten av Musikhögskolans kurser fördelas platserna till en utbildning på grundnivå så att minst en tredjedel av platserna går till sökande med betyg (betygsurval) och minst en tredjedel till sökande som gjort högskoleprovet (provurval).

Till vissa av Musikhögskolans kurser har vi ett alternativt urval där urvalet inte baseras på betygsuppdelning utan på något av följande:

  • Antagningsprov
  • Provspelning
  • Instrument/ färdighetsprov
  • Inlämningsarbete
  • Ensemble / Orkesterbesättning

Beslut om antagning verkställs i det nationella antagningssystemet. Den sökande får besked om antagning efter urvalet via antagningsbeskedet som skickas ut från antagning.se.

Särskild behörighet 

Inlämningsarbete: 

MUHN49 Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation

MUHN15 Fördjupningskurs i musikteori: Bach/Kontrapunkt

MUHN48 Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Palestrina

För att få en bild av den sökandes förmåga att omsätta sina teoretiska satslärakunskaper i praktiskt skrivarbete, och för att kunna rangordna, ska den sökande skicka in ett mindre arbete i satslära. Inlämningsarbetet ska motsvara en självständigt utformad satslärauppgift i nivå med det avslutande andra årets studier i ämnet. Som exempel kan nämnas: arrangemang/komposition för kör, arrangemang/komposition för brass-eller träblåsare, arrangemang/komposition för stråkar, arrangemang/komposition för blandad ensemble eller arrangemang/komposition för piano. Arbetena skickas per mejl som pdf-fil till kursansvarig. Det inskickade materialet ska vara kursansvarig tillhanda senast den 18/5 2022. 

Provspelning:

MUHB66 Barockinterpretation för sångare och instrumentalister

Den sökande skickar in en länk till video eller inspelning som kursansvarig bedömer utifrån kriterierna: hög teknisk/musikalisk kvalitet och intresse för historisk uppgörelsepraxis. Inspelningarna ska vara två-tre verk med olika karaktär och tempo hämtade från barockrepertoar. Länk till inspelningar skickas in i samband med ansökan till kursansvarig. 

Provsjungning:

MUHG60 Damkör I

MUHG61 Damkör II

MUHG62 Damkör III

MUHG63 Damkör IV

MUHN71 Avancerad ensemblesång vid Odeum

Färdighetsprovet ska uppvisa dels ett konstnärligt och personligt uttryck samt musikalisk kommunikationsförmåga, dels en förmåga att behärska det tekniska hantverket. De sökande blir bedömda inför jury utifrån en poängskala, de som får flest poäng antas. Vid 0 poäng bedöms studenten obehörig. De sökande kontaktas av kursansvarig kort efter att anmälningsperioden stängt den 19/4 på antagning.se. med information om antagningsprocessen. Provsjungningen beräknas vara klar senast i vecka 21. 

Antagningsprov:

MUHG23 Ensemblemusicerande vid Odeum

Provet består av två delar, ett spelprov samt ett avista prov (sjunga/spela direkt från noten utan förberedelse). Den sökande genomför de två delarna och bedöms utifrån en tregradig poängskala. Alla sökande rangordnas efter poäng av juryn. Juryn gör sedan en helhetsbedömning av den sökandes förmåga utifrån teknisk kompetens och konstnärligt uttryck. De sökande kontaktas av kursansvarig kort efter att anmälningsperioden stängt den 19/4 på antagning.se. med information om antagningsprocessen. Antagningsprovet beräknas vara klart senast i vecka 21.

Alternativt urval 

Antagningsprov / provspelning:

Om det finns fler sökande till kursen kan alternativt urval användas. Till vissa kurser används det antagningsprov som studenten gör för att få särskild behörighet även till urval där provet rangordnas utifrån de poäng de sökande får. De som får flest poäng antas till kursen. 

MUHG23 Ensemblemusicerande vid Odeum

Det antagningsprov som de sökande gör för att få särskild behörighet används även till urval genom att arbetena rangordnas utifrån en poängskala. De som får flest poäng antas till kursen. 

Instrument / spelprov:

MUHG65 Musikhögskolans storband

I det fall det finns fler instrument av samma sort görs ett spelprov som består av en prima vista uppgift samt en kortare låt/stycke som den sökande själv väljer (mindre än tre minuter). Provet är utan ackompanjemang. Sökande kontaktas sedan av kursansvarig kort efter att anmälningsperioden stängt den 19/4 på antagning.se. Färdighetsprovet beräknas vara klart senast vecka 21.

Inlämningsarbete /inspelning:

MUHN49 Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation

MUHN15 Fördjupningskurs i musikteori: Bach/Kontrapunkt

MUHN48 Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Palestrina

Det inlämningsarbete som den sökande lämnar in för att få särskild behörighet används även till urval genom att arbetena rangordnas utifrån en poängskala.

MUHB66 Barockinterpretation för sångare och instrumentalister

Den inspelning de sökande skickar in för att få särskild behörighet ligger till grund för urvalet genom att de rangordnas utifrån en poängskala.

Kontakt

Har du frågor om fristående kurser? 
Hör av dig till fristaende [at] mhm [dot] lu [dot] se (fristaende[at]mhm[dot]lu[dot]se)