Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den mångdimensionella musikläraren, KPU

Kursen Den mångdimensionella musikläraren är en introduktionskurs till musikläraryrket likväl som till lärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Kursen behandlas ur historisk synvinkel varvid studenterna också reflekterar över den egna erfarenheten av olika lärandesituationer. I det sammanhanget tolkas styrdokument, med särskild inriktning mot skolans demokratiuppdrag. Pedagogiska och etiska innebörder och dilemman som förekommer i lärarens arbete diskuteras och problematiseras utifrån konkreta exempel från musikundervisning. I kursen förekommer olika arbetsformer för att bearbeta kursens mål och innehåll så som individuellt-, par- och grupparbete, seminarier, föreläsningar, basgrupper mm. 

För att den studerande ska utveckla kunskaper om de skolformer där musikundervisning förekommer och de villkor som kännetecknar musikläraryrket gör en introducerande VFU-period under den första terminen. De studerande besöker i grupp grundskolor, kulturskolor och gymnasieskolor under fyra fältdagar.

Kursens innehåll bearbetas genom reflektionsuppgifter, diskussioner, skriftliga-, muntliga och musikaliska presentationer, artikelskrivande som slutligen publiceras i musiklärarutbildningens webbtidning. Vidare bearbetas kursen innehåll genom modellbygge, observationer och analys av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), biografiuppgifter (skriftlig som musikalisk) mm.

 

Tillbaka

Kurskod: LIML11
Högskolepoäng: 7,5 Hp
Termin: HT21

Lärare:
Anna Houmann

Kursplan
Litteraturlista
Canvas
UVK-Arkiv
 

Delkurser:
Den mångdimensionella musikläraren, 6hp
Introducerande fältstuider, 1,5hp