Nr. 7: Operans dubbla tidsförlopp

Musikdramaturgin i bilradiooperan. Själens rening genom lek och skoj (Bok & CD)

DOCTORAL STUDIES AND RESEARCH IN FINE AND PERFORMING ARTS
Doktorsavhandlingar och postdoc-publikationer inom konstnärlig forskning i musik vid Musikhögskolan i Malmö, Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet.

Gefors

Hans Gefors

Malmö 2011
154 sidor

ISBN 978-91-979584-2-4
ISSN 1653-8617

Pris:
100 kr (inkl moms)
94 kr (exkl moms) Statliga myndigheter betalar inte moms på 6%.
Portokostnad tillkommer.  

reception [at] mhm [dot] lu [dot] se (BESTÄLL BOKEN INKL CD)

Länk till Lunds universitets forskningsdatabas
 

ABSTRACT

Avhandlingen fokuserar på musikdramaturgi i opera som har en story. Jag tycker att min egen musik blir bättre när jag skriver opera än konsertverk, frågan är varför? Syftet är att undersöka förhållandet story och musik och hur det påverkar komponerandet. Förloppet är undersökningens utgångspunkt eftersom story och musik pågår parallellt i tiden.

Den konstnärliga verksamheten tas metodiskt i anspråk för att utveckla teori och verktyg. Jag har för avhandlingen skrivit en opera speciellt för bilradio – den exemplifierar resonemangen. Teoretiskt förstås och förklaras hur denna opera uppstått ur en skapande handling. Steganalys är ett verktyg för att frilägga interaktionen mellan story och musik. Melodi av andra ordningen ger exempel på förloppsbaserat formtänkande.

I ett dramtiskt flöde kan musiken när som helst förlänga ett moment i handlingen. Arian, operans viktigaste formtyp, framhäver avgörandet, affektiva situationer genom att handlingen helt stannar och absolut närvaro möjliggörs. Tajmingen av förloppen får tonsättaren hänge sig åt. I kulminationer kombineras redan presenterad musik till komplexa dramatiska förlopp. Musikens rytmiska kontinuitet upprättar mångskiktade svängningsmönster som håller samman verket även när dramats kontraster avspeglar sig i musiken.

Operans dubbla tidsförlopp innebär att story och musik implicerar varandra ömsesidigt, men bara vid bestämda punkter. Musikdramatikens kontrasttänkande har påverkat och utvecklat mitt ursprungligen instrumentala formtänkande.

 

Kontakt

Skicka beställning till:
reception [at] mhm [dot] lu [dot] se