Church Music – Organ/Piano

MASTER'S degree

Kyrkomusikerutbildning, masternivå

Ansök här Öppnas för anmälan 1 december 2020

Du anmäler dig på www.antagning.se. Cirka tre veckor innan antagningsproven får du en kallelse till den mejladress du uppgav när du gjorde din anmälan. I kallelsen finns uppgifter om datum, tid och plats för proven samt noter till det obligatoriska orgelstycke som nämns i texten nedan. För att förbereda ditt prov på bästa sätt bör du noga läsa igenom provinformationen nedan så att du vet vilka prov du ska genomföra och hur de genomförs.

Provinformation

Spelprov
Du väljer själv ett cirka tjugo minuter långt program ur din inskickade repertoarlista. Ditt program kan även inkludera en improvisation om du så vill. Improvisationen plus vald repertoar skall även då utgöra ett program om cirka tjugo minuter. Utöver ditt fritt valda program framför du också det obligatoriska stycket du har fått i kallelsen till provet.

Repertoarlista
Du ska skicka in en repertoarlista omfattande tio representativa verk från skilda epoker. Repertoarlistan ska vara Musikhögskolan i Malmö tillhanda senast den 20 februari 2021.

Adress:
Musikhögskolan i Malmö
Box 8203
200 41 MALMÖ
Märk kuvertet ”Antagning – Ky Orgel/Klaver”

Repertoarlista Länk aktiveras inom kort

 

Viktiga datum för din ansökan 2021

15 januari: Sista anmälningsdag. Anmäl dig till programmet på www.antagning.se

22 januari: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet

Början av februari: En kallelse till antagningsprov på Musikhögskolan i Malmö skickas till den mejladress du uppgav i din anmälan

20 februari: Repertoarlista ska vara Musikhögskolan i Malmö tillhanda

Vecka 9: Antagningsprov på Musikhögskolan i Malmö

13 april: Antagningsbesked på Mina sidor på www.antagning.se

28 april: Sista dag att tacka ja till din plats på Mina sidor på www.antagning.se

 

Contact

For questions about admission to the Performance Programmes

admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se

Reminder

Please note, that to meet the entry requirements for Master’s Level, you have to be able to demonstrate a Bachelor’s degree in Music or equivalent at the beginning of the semester.