The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Eva Saether. Photograf: Michel Thomas. Photo.

Eva Saether

Professor

Eva Saether. Photograf: Michel Thomas. Photo.

Didaktiska irritationer i musiklärarutbildning : om kulturmöten och beredskap för pedagogisk utveckling

Author

  • Eva Saether

Editor

  • Anders Persson
  • Roger Johansson

Summary, in Swedish

Genom reflekterande återblickar på musikpedagogiskt fältarbete i Västafrika, fokuserar detta kapitel på musikaliskt inspirerade forskningsmetoder och pedagogisk utveckling. Nyckelhändelsen är en intervju utförd i ett musikerhem i Basse, Gambia, ett samtal som får tjäna som typexempel på möjligheter i kulturellt gränsöverskridande forskning: Här tar min ”informant” rollen som medforskare, medan de 21 strängarna från hans kora spelar de ostinaton som av de intervjuade uppfattas som frågor. Svaren på dessa frågor kom i slutändan att forma min doktorsavhandling ”The Oral University”, ett inlägg i diskussionen om formellt och informellt lärande. Helt avgörande för forskningsprojektet om ”det muntliga universitetet” var det mångåriga samarbetet mellan mig själv, västerländsk forskare och musiker, och jali Alagi Mbye, musiker och vandrande bibliotek i mandinkatraditionen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om hur överraskningar, mellanrum och musik kan bidra till pedagogisk utveckling.

Department/s

  • Educational Sciences

Publishing year

2014

Language

Swedish

Pages

413-427

Publication/Series

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

Document type

Book chapter

Publisher

Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Topic

  • Educational Sciences

Keywords

  • didaktiska irritationer
  • kulturmöten
  • musikpedagogik
  • Musik

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789174738629