The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Saether Eva

Eva Saether

Professor

Saether Eva

Musik som mat.

Author

  • Eva Saether

Editor

  • Johan Stenström
  • Per Lindström

Summary, in Swedish

Att musik är en livsnödvändighet, liksom mat, visar sig tydligt i att alla mänskliga kulturer har musik och att musiken ofta används för att förmedla den innersta kärnan i kulturen. I västafrikansk kultur återges detta till exempel i det muntligt traderade eposet om Sunjata Keita, den store hjälten som på 1200-talet grundade det gigantiska Mali-imperiet. Vid den tronstrid som uppstod mellan Sunjatas halvbror och Sunjata själv deklarerade Keita: ”Jag behöver varken min fars rikedomar eller hans jord. Det enda jag behöver är hans musiker!”

Department/s

  • Malmö Academy of Music

Publishing year

2011

Language

Swedish

Pages

56-57

Publication/Series

Lunds universitets kokbok

Document type

Book chapter

Publisher

Bokförlaget Atlantis

Topic

  • Music

Keywords

  • musik
  • mat
  • belöningssystem

Status

Published