The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Eva Saether. Photograf: Michel Thomas. Photo.

Eva Saether

Professor

Eva Saether. Photograf: Michel Thomas. Photo.

World Music School : musikundervisning i en mångkulturell skola

Author

 • Eva Sæther
 • Maria Becker Gruvstedt
 • Bo Ingvar Olsson

Summary, in Swedish

"En beskrivning av projektet World Music School som syftade till att göra det möjligt för alla barn på grundskolans alla stadier att få möte olika kulturyttringar, vilket kan bidra till ökad omvärldsförståelse, identitet och kulturell samhörighet.Musikhögskolan i Malmö samarbetade med Kulturskolan och tio grundskolor i staden. Projektets uppläggning och genomförande presenteras, diskuteras och utvärderas i förhoppningen att andra skall bli inspirerade att göra liknande förnyelsearbete."

(Ove Torstensson)

Department/s

 • Teachers (Malmö Academy of Music)
 • Educational Sciences

Publishing year

2000

Language

Swedish

Publication/Series

Perspectives in music and music education

Volume

1

Document type

Book

Publisher

Malmö: Lund University, Malmö Academy of Music

Topic

 • Music
 • Educational Sciences

Keywords

 • världsmusikskola
 • World Music School
 • invandrare

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1404-6032