Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

World Music School : musikundervisning i en mångkulturell skola

Author:
  • Eva Sæther
  • Maria Becker Gruvstedt
  • Bo Ingvar Olsson
Publishing year: 2000
Language: Swedish
Publication/Series: Perspectives in music and music education
Document type: Book
Publisher: Malmö: Lund University, Malmö Academy of Music

Abstract english

"En beskrivning av projektet World Music School som syftade till att göra det möjligt för alla barn på grundskolans alla stadier att få möte olika kulturyttringar, vilket kan bidra till ökad omvärldsförståelse, identitet och kulturell samhörighet.Musikhögskolan i Malmö samarbetade med Kulturskolan och tio grundskolor i staden. Projektets uppläggning och genomförande presenteras, diskuteras och utvärderas i förhoppningen att andra skall bli inspirerade att göra liknande förnyelsearbete."

(Ove Torstensson)

Keywords

  • Music
  • Educational Sciences
  • världsmusikskola
  • World Music School
  • invandrare

Other

Published
  • ISSN: 1404-6032
Eva Sæther
E-mail: eva [dot] saether [at] mhm [dot] lu [dot] se

Supervisor

Educational Sciences

+46 73 159 05 16

11