The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Saether Eva

Eva Saether

Professor

Saether Eva

Att vara i takt med andra - en musiklärares utmaningar.

Author

 • Eva Saether
 • Ylva Hofvander Trulsson

Editor

 • Pirjo Lahdenperä
 • Hans Lorentz

Summary, in Swedish

I den här boken beskriver författarna innovativa interkulturella utmaningar för dagens mångkulturella skola. Alla bidrag har det gemensamt att de utgår från mångfald som bas för utveckling av både undervisning och skolutveckling. Mot bakgrund i ett starkt engagemang och vilja att förbättra, utveckla och stärka dagens mångkulturella skola skriver författarna bland annat om elevers tankar om musik och musikämnet i skolan.

Department/s

 • Malmö Academy of Music

Publishing year

2010

Language

Swedish

Pages

109-131

Publication/Series

Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar.

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Music

Keywords

 • mångkultur
 • skola
 • interkulturell undervisning
 • musik
 • musikundervisning

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-05490-2