Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Att vara i takt med andra - en musiklärares utmaningar.

Author:
 • Eva Saether
 • Ylva Hofvander Trulsson
Editor:
 • Pirjo Lahdenperä
 • Hans Lorentz
Publishing year: 2010
Language: Swedish
Pages: 109-131
Publication/Series: Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar.
Document type: Book chapter
Publisher: Studentlitteratur AB

Abstract english

I den här boken beskriver författarna innovativa interkulturella utmaningar för dagens mångkulturella skola. Alla bidrag har det gemensamt att de utgår från mångfald som bas för utveckling av både undervisning och skolutveckling. Mot bakgrund i ett starkt engagemang och vilja att förbättra, utveckla och stärka dagens mångkulturella skola skriver författarna bland annat om elevers tankar om musik och musikämnet i skolan.

Keywords

 • Music
 • mångkultur
 • skola
 • interkulturell undervisning
 • musik
 • musikundervisning

Other

Published
 • ISBN: 978-91-44-05490-2
Eva Sæther
E-mail: eva [dot] saether [at] mhm [dot] lu [dot] se

Supervisor

Educational Sciences

+46 73 159 05 16

11