The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Saether Eva

Eva Saether

Professor

Saether Eva

Bortom metoderna

Author

  • Eva Sæther

Summary, in Swedish

De flesta musikpedagogiska forskare har på ett eller annat vis den egna musikaliska praxisen och egna musikaliska erfarenheter med sig som ursprunglig motor till valet av forskningsintressen. Trots det är det sällan vi som skrå framställer vår forskning som ”arts-based” eller ”konstnärlig”. Som norska musikpedagogen Torill Vist (2015) påpekar, är detta inte ett tecken på att musikpedagogisk forskning glömt bort musikens och estetikens kunskapsformer, utan snarare på att begrepp och kunskapssyn från andra discipliner länge dominerat. Med hjälp av begrepp som ”sensuous scholarship” (Stoller, 1997) och ”the intuitive practitioner” (Claxton, 2008) kretsar denna föreläsning kring den sinnliga forskningens verktygslåda.

Vi förflyttar oss till Gambiafloden, till en intervju utförd av koraspelmannen jali Alagi Mbye. Det kan i förstone låta som en konsert, eller som om musiken utgör ett ackompanjemang till konversationen mellan traditionsbärarna. I själva verket skulle det visa sig att mina ursprungliga intervjufrågor här översatts till ostinaton, kopplade till symboliskt och historiskt laddade texter ur Mandinkatraditionen. Genom att subtilt leda samtalets vändningar genom ostinatobyten, ställer musiken de frågor jag inte förstod att ställa. Låt oss lyssna…

Department/s

  • Teachers (Malmö Academy of Music)
  • Educational Sciences

Publishing year

2018

Language

Swedish

Document type

Other

Topic

  • Music
  • Educational Sciences

Status

Published