The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Hans Hellsten. Photo.

Hans Hellsten

Head of department

Hans Hellsten. Photo.

Konstuniversitetet

Editor

  • Ylva Hofvander Trulsson
  • Hans Hellsten

Summary, in Swedish

Högskoleutbildningarna inom det konstnärliga området är mångfasetterade och täcker många konstformer inom musik, dans, teater, cirkus, bild, foto, design, konsthantverk, textil, arkitektur, skrivande, för att bara nämna några. Uttrycken är publika, ofta förankrade i historia och tradition men även i ständig omförhandling med rådande samhällsdiskurser och kulturpolitik. Med boken Konstuniversitetet , fördjupas perspektiven kring de pedagogiska, konstnärliga men även organisatoriska utmaningarna inom konstutbildning. En permanent dualism mellan inre växande och yttre krav gör lärande och utbildande inom konst till en ömtålig verksamhet. För utbildaren gäller det att betrakta, förstå, utveckla och stödja – men utan att störa. En fördel är då att det konstnärliga lärandet sker i relationer och att samtal är den vanligaste undervisningsmetoden. Även detta måste dock problematiseras och detta görs på olika sätt i denna antologi. Boken har fyra huvuddelar: konsten, samhället, praktiken och lärande. Författare: Gertrud Sandqvist, Gerd Aurell, Jörgen Dahlqvist, Cecilia Hultberg, Ulf Dalnäs, Magnus Lindén, Bengt Olsson& Einar Nielsen, Hans Hellsten, Y Hofvander Trulsson, Anders Lorentzi, Efva Lilja, Niklas Hald, Mihra Lindblom, Lars Hallnäs, Madelaine Daneberg, Anna Efraimsson, Ulrika Berg.

Department/s

  • Office
  • Teachers (Malmö Academy of Music)

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Lund University

Topic

  • Pedagogy
  • Arts

Status

Unpublished