The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Antonsson Johanna

Johanna Antonsson

Doctoral student

Antonsson Johanna

Kön och genus i grundskolans kursplaner : En kritisk diskursanalys med fokus på musikämnet

Author

  • Johanna Antonsson

Summary, in Swedish

Grundskolan i Sverige har sedan 1962 haft den form den har idag och innehållet har styrts av läroplaner och kursplaner. De har förnyats och omformulerats under åren och Sverige har hittills haft fem olika läroplaner. I denna uppsats har jag undersökt diskursen gällande kön och genus med fokus på musikämnet i läroplaner och kursplaner. Jag har även undersökt en del kringmaterial. Jag har gjort en kritisk diskursanalys med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell. Mina resultat är satta i relation till feministisk och läroplansteoretisk forskning och teori. Undersökningen visar att språket och därmed diskursen kring genus och kön i läroplaner och kursplaner har förändrats i hög grad över tid till en läroplan med intryck från normkritisk pedagogik.

Department/s

  • Teachers (Malmö Academy of Music)

Publishing year

2020-03-12

Language

Swedish

Document type

Master's Thesis

Topic

  • Pedagogy

Keywords

  • Genus
  • Kön
  • Läroplan
  • Musikundervisning

Status

Published

Supervisor

  • Martin Malmström