The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Andersson Lars

Lars Andersson

Programmes director

Andersson Lars

Coaching för lärande

Author

  • Lars Andersson

Summary, in Swedish

Coaching för lärande

Hur får vi studenterna att ta ansvar för sitt eget lärande? Hur får vi dem att formulera egna mål och arbeta effektivt för att nå dem? Workshopen behandlar olika coachingtekniker och du får praktiska tips på hur du kan använda coaching i din undervisning eller handledning.Mål för workshopen:

Efter workshopen ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för hur man kan använda coachingtekniker som ett verktyg i lärandesituationer. De ska ha med sig minst ett konkret lärandeverktyg som de vill prova i sig egen undervisning.Målgrupp är människor som arbetar med lärande och är nyfikna på metoder och förhållningssätt för att utveckla sin undervisning.Beskrivning

Workshopen består av en genomgång av coachingbegreppet samt hur man kan använda olika coachingtekniker som verktyg för lärande. Deltagarna får delta i praktiska övningar i hur man kan använda coachingens effektfulla frågor i undervisningen. Jag kommer också att ge praktiska exempel på hur man kan använda IT som ett integrerat verktyg som ett komplement till coachingmetoden.

Workshopen kommer att gå igenom metoder för att ställa effektfulla frågor, olika nivåer av lyssnande, individuella utvecklingsplaner samt hur man kan arbeta med mål. Att arbeta med mål kommer att ha ett speciellt fokus eftersom tydliga mål är en förutsättning för att kunna använda coaching. Vi kommer att gå igenom olika målbegrepp samt metoder för att hjälpa studenter att kunna sätta specifika och mätbara mål för det de vill uppnå.

Department/s

  • Malmö Academy of Music

Publishing year

2010

Language

Swedish

Document type

Conference paper

Topic

  • Arts

Conference name

NU 2010 för lärande i Högre utbildning

Conference date

2010-10-14

Status

Unpublished