The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ekman-Frisk Lena

Lena Ekman Frisk

Senior lecturer

Ekman-Frisk Lena

A cappella : Tjugofem körledares röster

Author

 • Karin Johansson

Editor

 • Lena Ekmanfrisk

Summary, in Swedish

I samband med tillkomsten av Körcentrum Syd 2007 gjordes en satsning på körforskning, bland annat ett forskningsprojekt där körledare intervjuades. Syftet var att undersöka och kartlägga praktiserande musikers syn på och behov av forskning och utvecklingsarbete. Resultaten har presenterats vid flera seminarier och i denna bok publiceras Karin Johanssons texter, som ett resultat av de genomförda intervjuerna

Department/s

 • Southern Choral Centre
 • Teachers (Malmö Academy of Music)

Publishing year

2015

Language

Swedish

Volume

1

Document type

Book

Publisher

Bo Ejeby Förlag

Topic

 • Humanities

Keywords

 • kör
 • körsång
 • kördirigent
 • körledare
 • dirigent

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-88316-77-6