Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Publications

Read more

18. Lia Lonnert
Surrounded by Sound. Experienced Orchestral Harpists’ Professional Knowledge and Learning. (Ph. D.) Malmö 2015.

17. Sven Bjerstedt
Storytelling in Jazz Improvisation. Implications of a Rich Intermedial Metaphor. (Ph. D.) Malmö 2014.

16. Anna Houmann
Musiklärares handlingsutrymme – möjligheter och begränsningar. (Ph. D.) Malmö 2010.

15. Ylva Hofvander Trulsson
Musikaliskt lärande som social rekonstruktion. Musikens och ursprungets betydelse för föräldrar med utländsk bakgrund. (Ph. D.) Malmö 2010.

Nr. 14. Kristina Holmberg
Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad? (Ph. D.) Malmö 2010.

Nr. 13. Ingemar Fridell
Talk on Musical Interpretation. Visual Tools for Perceived Dynamics and Points of Gravity. (Ph. D.)
Malmö 2009.

Nr. 12. Ljungar-Chapelon, Anders
Le respect de la tradition. Om den franska flöjtkonsten: dess lärande, hantverk och estetik i ett hermeneutiskt perspektiv. (Ph. D.) Malmö 2008.

Nr 11. Johansson, Karin
Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice. (Ph. D.) Malmö 2008.

Nr 10. Söderman, Johan
Rap(p) i käften. Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier. (Ph. D.) Malmö 2007.

Nr 9. Folkestad, Göran (red.)
A Decade of Research in Music Education.
Malmö 2007.

Nr 8. Törnquist, Els-Mari
Att iscensätta lärande. Lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext. (Ph. D.) Malmö 2006.

Nr 7. Ericsson, Claes
Terapi, upplysning, kamp och likhet till varje pris. Undervisningsideologieroch diskurser hos lärare och lärarstudenter i musik. Malmö 2006.

Nr 6. Saether, Eva
The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia (Ph. D.) Malmö 2003.

Nr 5. Nilsson, Bo
"Jag kan göra hundra låtar". Barns musikskapande med digitala verktyg. (Ph. D.) Malmö 2002.

Nr 4. Ericsson, Claes
Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande. (Ph. D.) Malmö 2002.

Nr 3. Karlsson, Maria
Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation. (Ph. D.) Malmö 2002.

Nr 2. Hultberg, Cecilia
The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning. Approaches to Music Notation in Western Tonal Tradition. (Ph. D.) Lund 2000.

Nr 1. Heiling, Gunnar
Spela snyggt och ha kul. Gemenskap, sammanhållning och musikalisk utveckling i en amatörorkester. (Ph. D.) Lund 2000.

Doctoral Studies and Research in Fine and Performing Arts

Nr 7. Gefors, Hans
Operans dubbla tidsförlopp. Musikdramaturgin i bilradiooperan. Själens rening genom lek och skoj.

Nr 6. Frisk, Henrik
Improvisation, Computers and Interaction: Rethinking Human-Computer Interaction Through Music.

Nr 5. Östersjö, Stefan
Shut up 'n' play! Negotiating the Musical Work.

ForMuLär – FORUM FÖR MUSIKALISKT LÄRANDE

Nr. 3. Peter Berry (Red.)
If I were a Drongo bird. Tankar om längtan, fantasi och skaparkraft tillägnade Håkan Lundström.
Malmö 2012.

Nr. 2. Peter Berry
Abraham från Godegård. Berättelser om en originell människa och hans musik.
Malmö 2011.

Nr. 1. Karin Johansson
Musik, liv, glädje. Lärares röster om undervisning, utveckling och utmaningar i högre musikutbildning.
Malmö 2011.

MUSIKPEDAGOGIK – FORSKNING OCH UTVECKLING

Nr 8: Ericsson, Claes
Det moderna: ofullbordat projekt eller nederlag för mänskligt förnuft? En orientering i modernitetsteorier. Malmö 2001.

Nr 7: Törnquist, Els-Mari
Skapande föreställning. Elevers uppfattningar av arbetet i ett musikalprojekt. Malmö 2000.

Nr 6: Sundin, Bertil, Mcpherson Gary & Folkestad Göran. Red. Children Composing. Malmö 1998.

Nr 5: Sundin, Bertil. Red.
En postmodern musikpedagogik? Ett bidrag till diskussionen om modernism och postmodernism. Malmö 1997.

Nr 4: Heiling, Gunnar
Bedömnings- och utvärderingsfrågor i musikutbildningar. Malmö 1995.

Nr 3: Sundin, Bertil. Red.
Den konstnärliga pedagogen och den pedagogiska konstnären. Dokumentation av ett symposium i Malmö 13-15 maj 1993. Malmö 1994.

Nr 2: Saether, Eva. Red.
På jakt efter en mångkulturell musiklärarutbildning. Malmö 1993.

Nr 1: Sundin, Bertil. Red.
Självbedömning och reflektion i musikutbildning. Malmö 1993.

PERSPECTIVES IN MUSIC AND MUSIC EDUCATION

Nr 9. Petter Dyndahl (Ed.)
Intersection and Interplay. Contributions to the cultural study of music in performance, education and society.
Malmö 2013.
Läs hela publikationen

Nr 8. Pia Bygdéus
Uttryck genom handling. Medierande verktyg i körledararbete med barn och unga.  Licentiatuppsats i musikpedagogik.
Malmö 2012.
Läs hela publikationen

Nr 7. Annette Mars
Musikaliskt lärande i kulturmöte. En fallstudie av gambiska och svenska ungdomar i samspel.
Licentiatuppsats i musikpedagogik.
Malmö 2012.
Läs hela publikationen

Nr 6. Jan-Olof Aggedal
Teologi för kyrkomusiker. Malmö 2011.

Nr 5. Lundström, Håkan
Musikhögskolan i Malmö – hundra år av musikutbildning. Malmö 2007.

Nr 4. Johansson, Johannes (red)
Presentation och granskning av några KU-projekt vid Sveriges musikhögskolor. Malmö 2002.

Nr 3. Lundström, Håkan (red)The Musician in New and Changing Contexts: Presentations and responses from the 1998 seminar organized by the ISME Commission for the Education of the Professional Musician. Malmö 2002.

Nr 2. Oliva, Giacomo M. (red)The Musician's Role: New Challenges. Presentations and responses from the 1996 seminar organized by the ISME Commission for the Education of the Professional Musician.
Malmö 2000.

Nr 1. Becker-Gruvstedt, Maria / Olsson, Bo-Ingvar / Saether, Eva World Music School - Musikundervisning i en mångkulturell skola.
Malmö 2000.