The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Sven Bjerstedt

Sven Bjerstedt

Associate professor

Sven Bjerstedt

Reflektioner om reflektion: Något om skådespelarutbildningens reflektionsuppgifter

Author

  • Sven Bjerstedt
  • Harald Emgård

Summary, in Swedish

Inom skådespelarutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö ingår mer omfattande reflektionsuppgifter på åtminstone tre utbildningsnivåer: kandidat, magister och master. Inga av dessa kan till vare sig omfattning, innehåll eller framställningsform förväntas vara direkt jämförbara med konventionella akademiska uppsatser vid andra fakulteter. Det finns på det konstnärliga området ingen lång tradition av formellt reglerade reflektionsuppgifter. Här finns därför behov av att artikulera områdets särart, dels beträffande uppgifternas särskilda mål och metoder, dels beträffande deras särskilda problem och potential. Den här texten är ett försök i den riktningen.

Department/s

  • Malmö Theatre Academy

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Malmö: Lund University, Malmö Theatre Academy

Topic

  • Performing Arts

Keywords

  • teater
  • skådespelarutbildning
  • reflektion

Status

Published