Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Saether Eva

Eva Saether

Professor

Saether Eva

Spelmanslag för integration – svensk folkmusik, El Sistema och ”kulturell allemansrätt"

Författare

  • Eva Sæther

Summary, in Swedish

I Malmö startade El Sistema 2013 i två skolor i Holma och Kroksbäck, områden där 33% av invånarna är födda utomlands. Initiativet var ett led i att skydda ”den kulturella allmansrätten” (Lorensson, 2013) för alla och att på längre sikt inkludera fler stadsdelar. Det skulle snart stå tydligt att de omsorgsfullt valda sex musiklärarna hade fått en balansakt att manövrera: dels är de konstnärliga målen högt ställda och dels förväntas de förbättra levnadsvillkoren för de som lever i socialt utsatta områden. Idag har verksamheten vuxit till att omfatta fyra skolor, och några av de lärare som varit med från starten har detta läsår (2017-2018) startat ett spelmanslag för att med svensk folkmusik nå den dubbla målsättningen. Under höstterminen 2017 gjorde jag ett fältarbete – som en av deltagarna i detta spelmanslag, tillsammans med barnen och lärarna.

När El Sistema landar i olika utbildningstraditioner, formas det av lokala tolkningar – som till exempel El Sistemas spelmanslag i Malmöförorten Kroksbäck. I Sverige har El Sistema kommit att handla mycket om att främja integration. 2016 startades till exempel i Göteborg en El Sistema orkester för nyanlända flyktingar. Kulturskolor i 35 svenska kommuner har startat El Sistema, därmed nås ungefär 9.000 barn (El Sistema Sverige, 2017). I alla dessa kommuner bedrivs musikundervisningen utifrån den uttalade målsättningen att främja interkulturell dialog. På hemsidan står under rubriken ”plattform ” att El Sistema verkar för integration, demokrati, jämlikhet och mångfald: ”El Sistema använder det musikaliska mötet som en möjlighet för interkulturell dialog, och bjuder in barn och familjer som inte självklart är delaktiga i kulturlivet.”

Syftet för det pågående fältarbetet är att bidra med ny kunskap kring ungas erfarenheter av El Sistema, med särskilt avseende på inkludering av barn i socialt utsatta områden. Fältarbetet innebär också fortsatt metodarbete i form av musikaliskt deltagande i El Sistemas spelmanslag, för att utveckla sensitiva metoder (Sæther, 2015) i utforskandet av barnens identitetsbyggande. Studien avser även att ge insikt i hur aktivt musikaliskt deltagande påverkar barns liv och identitetsbyggande. Slutligen är syftet att undersöka den svenska folkmusikens funktion i El Sistema Malmö. Den specifika forskningsfrågan för denna presentation är:

Hur förhåller sig medlemmarna (barnen) i El Sistemas spelmanslag till svensk folkmusik som redskap för integration?

Avdelning/ar

  • Lärare (Musikhögskolan)
  • Utbildningsvetenskap

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Ämne

  • Music
  • Educational Sciences

Conference name

NNMPF 2018

Conference date

2018-02-14 - 2018-02-14

Conference place

Hurdal, Norway

Status

Published