19

mar

Disputation Markus Tullberg, musikpedagogik

19 mars 2021 10:00 | Seminarium
verktygsdelar
Bild: Anders Wieslander

Doktorand Markus Tullberg presenterar och försvarar sitt doktorsarbete i musikpedagogik