Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning i skolans vardag

Kursen Forskning i skolans vardag är upplagd med fokus på det självständiga arbetet (I) som ska färdigställas under vårterminen. Kursen är därför koordinerad med grupphandledningen för SA't och den verksamhetsförlagda utbildningen.

Innehållsdelar kring forskningsmetodik, utvecklingspsykologi och teorier kring lärande är flätade tillsammans. I kursen bearbetas ett urval av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder såsom enkät, intervju, portfölj och observation. Som ett första led i det självständiga arbetet genomför studenterna en enkätstudie i grupp. Utifrån teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och utveckling ska studenterna vid kursen slut kunna formulera frågeställningar för forskningsprojekt med fokus på pedagogisk praxis där goda och kreativa miljöer för lärande kan etableras. 

I kursen ingår också diskussioner kring de fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar barn och ungdomars lärande, utveckling och socialisation i dagens skola och samhälle, särskilt utifrån genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Vidare innehåller kursen perspektiv på utveckling och lärande utifrån teorier om barn, ungdomar och identitet. Kursen examineras i två delar; dels i form av sammanställandet av en enkät med statistisk bearbetning av resultatet med tillhörande vernissage. Dels genom att studenterna lämnar in en plan för det självständiga arbetet. Denna plan ska ta sin utgångspunkt i de resultat som framkommit i de kvantitativt inriktade förstudierna som genomförts i kursen, kunskaperna i utveckling och lärande samt erfarenheter gjorda i skola och undervisning.

Tillbaka

Kurskod: MULE33
Högskolepoäng:6hp
Termin:HT23


Lärare: Markus Tullberg, Adriana Di Lorenzo Tillborg

Kursplan (PDF 268kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 234kB, nytt fönster)
Canvas


Delkurser: Forskning i skolans vardag, 6hp

Kurskod: MULE33
Högskolepoäng:6hp
Termin:HT22


Lärare: Markus TullbergCamilla Löf

Kursplan (PDF 268 kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 166 kB, nytt fönster)
Canvas


Delkurser: Forskning i skolans vardag, 6hp

Kurskod: LAMB33
Högskolepoäng: 6hp
Termin: HT21


Lärare: Markus TullbergCamilla Löf

Kursplan (PDF 269 kB, nytt fönster)
Litteraturlista (PDF 70,2 kB, nytt fönster)
Canvas
UVK-arkiv


Delkurser: Forskning i skolans vardag, 6hp