Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning i skolans vardag, KPU

Kursen Forskning i skolans vardag är upplagd med fokus på det självständiga arbetet (I) som ska färdigställas under vårterminen. Kursen är därför koordinerad med grupphandledningen för SA't och den verksamhetsförlagda utbildningen.

Innehållsdelar kring forskningsmetodik, utvecklingspsykologi och teorier kring lärande är flätade tillsammans. I kursen bearbetas ett urval av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder så som enkät, intervju, portfölj och observation. Som ett första led i sitt självständiga arbete genomför studenterna i grupp en enkätstudie. Utifrån teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och utveckling ska studenterna, vid kursen slut, kunna formulera frågeställningar för forskningsprojekt med fokus på pedagogisk praxis där goda och kreativa miljöer för lärande kan etableras. 

I kursen ingår också diskussioner kring de fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar barn och ungdomars lärande, utveckling och socialisation i dagens skola och samhälle, särskilt utifrån genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Vidare innehåller kursen perspektiv på utveckling och lärande utifrån teorier om barn, ungdomar och identitet. Kursen examineras slutligen i två delar: dels i form av sammanställandet av en enkät, samt statistisk bearbetning av enkätens resultat och en vernissage av den samma. Dels genom att studenterna lämnar in en plan för det självständiga arbetet. Denna plan ska ta sin utgångspunkt i de resultat som framkommit i de kvantitativt inriktade försudierna som genomförts i kursen, kunskaperna i utveckling och lärande samt erfarenheter gjorda i skola och undervisning.

 

Tillbaka

Kurskod: LIML13
Högskolepoäng: 7,5 hp
Termin: HT21

Lärare:
Markus Tullberg, Camilla Löf

Kursplan
Litteraturlista
Canvas 
UVK-Arkiv

Delkurser:
Forskning i skolans vardag, 6hp
Ämnesmetodik, 1,5hp