Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktuella projekt

Praktiknära skolforskning

Regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet mellan 2017-2021 som förlängdes till 2024 för att därefter bli en permanent verksamhet. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Musikhögskolan i Malmö har i dagsläget två forskningsprojekt med finansiering från ULF, två postdoktorandprojekt och fyra doktorandprojekt med inriktning praktiknära skolforskning.

Läs mer om praktiknära skolforskning


MUSENSE

MUSENSE (2022-2025) är ett internationellt samarbetsprojekt mellan musikhögskolor, finansierat av EU-kommissionens Erasmus+ program. Syftet är att stimulera innovativ konstnärlig utveckling inom högre lärande i musik, genom att undersöka hur digitala resurser kan användas inom nya former för musikaliska framträdanden.

Projektet har bland annat följande mål:

 • Att utveckla innovativa modeller, utbildningsinnehåll och kunnande inom cyber- och distansframträdanden.
 • Att erbjuda studenter och lärare inom högre lärande i musik nya redskap för blandade live- och distansframträdanden, där publiken bjuds in som aktiv deltagare.
 • Att stärka ett hållbart framtida entreprenörskap genom digitala resurser på musikområdet.

Inom ramen för MUSENSE genomför Peter Spissky och Sara Wilén från Musikhögskolan i Malmö ett antal internationella konstnärliga forsknings-och utbildningsprojekt i mindre skala inom ramen för tidig musik och improvisation. Tillsammans med studenter, lärare och forskare genomförs digitala pilotsessioner live, framför allt med fokus på musikaliskt samspel online.

Läs mer om MUSENSE


PRihME

Projektet Power Relations in Higher Music Education (PrihME), är ett treårigt AEC-projekt som startade hösten 2020 med finansiering av EU-programmet Erasmus+. Tio europeiska institutioner för högre musikutbildning ingår i projektet där man arbetar med metoden Citizen’s Assembly kring följande huvudfrågor:

 • Maktmissbruk i högre musikutbildning
 • Maktfrågors relevans för pedagogik och undervisning
 • Maktförhållandens roll i och inverkan på högre musikutbildning
 • Främjande av god kommunikation mellan alla aktörer inom högre musikutbildning

Läs mer om PRihME
Läs mer om AEC


Doktorandprojekt; Musikpedagogik

 • Learning an instrument or learning social skills – what is the primary goal of instrumental tuition in Swedish schools of arts and music?, Ida Knutsson
 • Bedömning och betygssättning – komplexa aspekter av musikläraryrket, Johanna Antonsson
 • Time to act: Developing music education in a social sustainability context, Lina Van Dooren
 • Körsången i musikundervisning, Lena Ekman Frisk
   

Doktorandprojekt; Konstnärlig forskning i musik

 • A voice beyond the edge, Felicita Brusoni
 • Extended and diversified composable places, Fernando Garnero
 • Plastic Extension of Music, Bertrand Chavarria-Aldrete
 • The Ephemeral City: Songs for the Ghost Quarters, Katherine Hernandez
 • HÉR! An Exploration of Artistic Agency, Halla Steinunn Stefansdottir