Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Improvisatörerna

Experimentella närmanden till improviserad opera som konstnärligt uttryck och redskap för pedagogisk utveckling (Bok & DVD)
KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE VID MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

Antonov

Bok inkl DVD

Författare: Conny Antonov, Åsa Håkansson & Sara Wilén
Utgivningsår: 2009

ISBN 978-91-976053-9-7

Pris:
100 kr (inkl moms)
94 kr (exkl moms) Statliga myndigheter betalar inte moms på 6%.
Portokostnad tillkommer.

BESTÄLL BOK inkl DVD

FÖRORD
Detta är en slutredovsining av ett pedagogiskt och konstnärligt utvecklingsarbete om operaimprovisation. Redovsningen innefattar historiska och teoretiska funderingar i ämnet samt kommentarer om arbetsprocessen. På samma gång är denna skrift, med tillhörande DVD tänkt att kunna användas som handledning för den som intresserar sig för att arbeta med improvisation som tar avstamp i opera.

Inledningsdelen ger en översikt av projektets förutsättningar liksom några tankar rörande improvisationens möjligheter. Sedan följer ett avsnitt som bl a tar upp olika möjliga linjer i improvisationskonstens utveckling. Efter detta kommer några personliga reflektioner över arbetet med projektet. I delen "Att skapa och gestalta" behandlas operaimprovisation ur ett gestaltnings- och kommunikationsperspektiv. Det sista avsnittet är en exempelsamling för olika övningar, till vilken hör en DVD.

Malmö, 8 mars 2009

Conny Antonov
Åsa Håkansson
Sara Wilén


OM FÖRFATTARNA

Conny Antonov

Sara Wilén

Åsa Håkansson
Åsa Håkansson är utbildad på Musikerutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö och tog examen 1996. Sedan dess har hon arbetat som frilansande musiker i ett otal sammanhang. Hennes arbete har varit kreativt och ofta projektbaserat, med teatermusik, turnéverksamhet, inspelningar m.m. Amandakvartetten, en mångsidig stråkkvartett, har hon lett i femton år. Det senaste projektet var en konsert med Ola Salo som solist. De senaste åren har hon börjat arbeta med musik inom vården, på Trelleborgs lasarett. Det sker i form av personliga och nära möten med musik som ledsagare i ett slags terapeutiskt syfte. Bland annat har denna verksamhet lett vidare till att hon håller workshops och föredrag, i vilka hon får chans att förmedla sin syn på musik som en plattform för kommunikation. Åsa deltog exempelvis i Musikmötet 2008 på Nybrokajen i Stockholm, arrangerat av Rikskonserter, samt Etikens Dag på Konserthuset i Helsingborg samma år. Att undervisa i operaimprovisation vid Musikhögskolan i Malmö går hand i hand med hennes sätt att se musiken som något som var och en helst är delaktig i skapandet av.

Sidansvarig:

ABSTRACT

Opera improvisation at the Malmö Academy of Music has been a pedagogical and artistic experiment. This is the final account concerning this pedagogical and artistic research project. Singers who are studying classical singing at the bachelor and master programmes of the academy have participated. The account includes historical and theoretical reflections on the subject and comments on the work in progress. At the same time this publication, with its attached DVD, can be used as a handbook for those who have a particular interest in working with improvisation where the starting-point is opera.

During the period 2007–2008 we organized about fifteen seminars, a three day workshop at the island of Ven, and four public performances. In this experiment different purposes and methods of workning have been included in order to find out how the unexpected, the spontaneous, the non-prepared can influence and inspire singing students, generally familiar with performing already composed classical music. The purpose has been to make them ready to improvise text, music and sceneries and to create complete performances in dialogue with the audience; performances where the audience is incorporated, for example in proposing subjects and genres. The singing student, acting as "musical craftsman", builds her or his own tool-box. During the exercises in improvisation the students fill their boxes with tools that they are later able to use not only in their continued work with opera improvisation, but in other scenic and performing situations as well.

In the opening part of this account there is a summary about the conditions for this project, and som thoughts concerning the possibilities of opera improvisation. Then there follows a section that, among other things, discusses different possible genealogies in the development of the art of improvisation. We have, for instance, found several similarities with gli improvvisatori in Italy during the first part of the 19th century. They are frequently mentioned in travel books and novels from that time, for instance in Improvisatoren by Hans Christian Andersen. After that there is a section where musical improvisation is considered in relation to a developmental perspective, followed by some personal reflections on working with the project. In the part Att skapa och gestalta, To Create and Portray, opera improvisation is discussed from perspectives of creating and communicating. It also deals with the issue of how form and tradition is included in improvisation. The last part of this publication is a collection of examples of exercises, exercises that those participating in the project have been using. On the enclosed DVD it is possible to watch and hear examples from seminars and performances.

Malmö, 2009

CONNY ANTONOV
ÅSA HÅKANSSON
SARA WILÉN