Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildningar

Vid Musikhögskolan i Malmö ges dels forskarutbildning i musikpedagogik, dels konstnärlig forskarutbildning i musik. Utbildningarna är 4-åriga och leder till doktorsexamen.

Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr dessa situationer där musik utgör de olika lärprocessernas innehåll. Musikpedagogik som forskningsfält är tvärvetenskapligt till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, musikvetenskap och konstnärlig forskning för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen. Syftet med forskarutbildningen i musikpedagogik är att ge fördjupade kunskaper i musikpedagogik och att utbilda självständiga och kritiska forskare med en bred ämnesteoretisk kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att självständigt genomföra forskningsprojekt. Avhandlingsarbetet, som är det mest omfattande och viktigaste momentet i den forskarstuderandes utbildning, avser att bibringa den studerande förmåga att kritiskt analysera ett för den musikpedagogiska forskningen relevant problem och att självständigt planera, genomföra och i skrift dokumentera detta vetenskapliga arbete.

Den konstnärliga forskarutbildningen i musik utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Konstnärlig forskning är som forskningsfält tvärvetenskapligt och dess metodutveckling och resultat ofta tillämpliga på forskning i andra discipliner. Tyngdpunkten i studierna ligger på självständigt konstnärligt utvecklingsarbete. Syftet med forskarutbildningen i musik är att utbilda självständiga och kritiska forskare med en bred ämneskunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att självständigt genomföra forskningsprojekt. Forskarutbildningen ska ge en allsidig forskningsmässig skolning och förberedelse för uppgifter i samhället där kunskaper i konstnärlig forskning är av värde. Studierna syftar även till fördjupad konstnärlig mognad och medvetenhet samt utvecklad förmåga att reflektera över och kommunicera detta.

Seminarieverksamheten organiseras både separat för respektive forskarutbildning och i teman som sammanför alla doktorander och seniora forskare. Båda forskarutbildningarna ingår i flera olika nationella och internationella nätverk. Doktorandtjänster inom båda utbildningarna utlyses då fakultetsmedel eller extern finansiering så tillåter.

Kontakt

Eva Sæther

Eva Sæther
Professor i musikpedagogik
Ämnesansvarig för forskarutbildning i musikpedagogik
eva [dot] saether [at] mhm [dot] lu [dot] se
+46 (0)40 32 54 84

Kontakt

Porträtt på Michael Edgerton

Michael Edgerton
Professor i konstnärlig forskning i musik
Ämnesansvarig för konstnärlig forskarutbildning i musik
michael [dot] edgerton [at] mhm [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 40 32 54 76
Mobiltelefon: +460738021961
Rumsnummer: X236

Min profil i Lunds universitets forskningsportal